Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przywrócił emeryturę

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Wypłacone wyrównanie od 2017 r. i ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r.
To efekt wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Czytaj WIĘCEJ...

PS.

Gratuluję koledze Zbyszkowi zwycięstwa z niesprawiedliwością dziejową. Prawda i sprawiedliwość zwyciężyła nad złem ustawy represyjnej.
Niezawiśli sędziowie stosują w orzekaniu Konstytucję omijając polityczną zemstę zawartą w ustawie.
Doczekamy również i MY sprawiedliwych wyroków sądowych.

Bogdan