Kondolencje dla Rodziny Janiny Orlowskiej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z przykrością zawiadamia, że 14 kwietnia 2020 roku po ciężkiej chorobie zmarła nasz koleżanka Janina Orłowska.


Jasia, od początku powstania, aktywnie pracowała w Kole. Przez wiele kadencji była członkiem Komisji Rewizyjnej. Jej wnikliwa i rzetelna ocena podejmowanych przez Zarząd działań, dawała gwarancję sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia. Z ogromnym zaangażowaniem pomagała seniorom pracując w Biurze Rzecznika Praw Konsumentów.
Jasia pozostanie w naszej pamięci jako osoba pogodna, życzliwa, pełna dobroci i chęci niesienia pomocy koleżankom i kolegom.


Rodzinie i Bliskim Jasi Zarząd Koła składa głębokie wyrazy współczucia.