Komunikaty Koła nr 1 w Rzeszowie - 18 sierpień 2020

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

1. W dniach od 27 do 30 sierpnia w Rzeszowie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Trans/Misje - Wschód Sztuki. Zarząd Koła w porozumieniu z Teatrem im.Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do udziału w organizowanych imprezach otwartych oraz spektaklach teatralnych i muzycznych. Bilety ulgowe dla członków Stowarzyszenia w cenie 10 zł. będą do nabycia w Dziale Sprzedaży i Marketingu Teatru. Wystarczy powołać się przy zakupie na członkostwo w SEiRP w Rzeszowie. Szczegółowy repertuar Festiwalu znajduje się na stronie www.wschodsztuki.teatr-rzeszow.pl. Ubiegłoroczne imprezy festiwalowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem publiczności za prezentowany wysoki poziom artystyczny.


2. Dojdzie do skutku planowana na przełomie września i października wycieczka do Turcji. Organizator z powodzeniem realizuje zamówione imprezy turystyczne. Uczestnicy wracają zadowoleni. Zachowane są wszelkie środki ostrożności związane z pandemią. Prosimy o pilne dokonanie niezbędnych wpłat i formalności dotyczących wyjazdu u kol. Haliny Wieczorowskiej.


3. Pozostaje jedno miejsce wolne na organizowany od 1 do 14 grudnia 2020 r. turnus rehabilitacyjny w Ośrodku "Floryn" w Mielnie. Dokonano wpłaty zadatku na planowany pobyt leczniczy. Przewiduje się wyjazd 50 osób. pozostałą należność w wysokości 800 zł prosimy wpłacać do 14 października br. Informacji w sprawie wyjazdu udziela kol. Marian Bileńki.