Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Logowanie redakcyjneWalne Zgromadzenie 2024 w Stalowej Woli

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 19 marca 2024 roku w świetlicy KPP Stalowa Wola, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Stalowej Woli.

Zebranie otworzył Prezes Koła Stanisław Walec, który powitał serdecznie wszystkich przybyłych członków Koła w Stalowej Woli oraz zaproszonych gości z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie, v-ce Prezes Martę Wytrwał i v-ce Prezesa Waldemara Pieniowskiego.
Następnie zgodnie z przyjętym planem obrad zostały przedstawione: sprawozdanie z działalności Zarządu SEiRP za rok 2023, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono plan pracy Zarządu Koła SEiRP na rok 2024, które zostały przegłosowane i przyjęte jednogłośnie przez WZ Członków Koła SEiRP.
Uchwałą Zarządu Koła w Stalowej Woli wyróżniono dziewięcioro koleżanek i kolegów za długoletnią pracę społeczną oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Stalowej Woli. Prezes Koła Stanisław Walec oraz v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Marta Wytrwał uhonorowali wyróżnionych okolicznościowymi pucharkami i listami gratulacyjnymi, a osobom nowo przyjętymi do SEiRP Koło w Stalowej Woli wręczono legitymacje członkowskie.
Tym miłym akcentem obrady zakończono.

Autor: Emil Choroszy