Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Wzór odpowiedzi na pismo z sądu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Przedstawiamy przykładowy WZÓR do pobrania "Pisma procesowego", będącego formą wyrażenia przez powoda (odwołującego się) swojego stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego - Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA na odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty.

Do zajęcia takiego stanowiska zobowiązuje nas Sąd w ramach czynności przygotowawczych do procesu.
Wzór ten, choć odnosi się do najczęściej podnoszonych przez skarżących zarzutów, ma charakter uniwersalny i może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od treści odpowiedzi ZER na indywidualne odwołanie i stawiane w nim zarzuty.

Uwaga!
Załączony wzór pisma procesowego jest tylko propozycją FSSM.
Ewentualne jego wykorzystanie powinno być samodzielną decyzją każdego odwołującego się.

Powyższe informacje pochodzą z serwisu FSSM.