Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

2021 - 5 rok represji politycznej

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

Raport do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. zostanie przedstawiony raport Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, który zawiera "skutki" ustawy represyjnej.
Raport ten przedstawiony będzie w poniedziałkowym wydaniu GAZETY PRAWNEJ artykuł Pauliny Nowosielskiej.

 

TK orzekł 16 czerwca 2021

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Trybunał Konstytucyjny rozwiał wątpliwości w sprawie ustawy dezubekizacyjnej: obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa jest konstytucyjne.

CZYTAJ

 

A może by uznać jako wyrok nieistniejący...

CZYTAJ

 

Rozprawa w TK znowu odwołana

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

Jak założyć konto, aby mieć podgląd własnej sprawy w sądzie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Istotnym udogodnieniem dla każdego z odwołujących się, szczególnie tych, którzy nie korzystają z pomocy pełnomocnika procesowego, będzie skorzystanie z Portalu Informacyjnego sądu, czyli elektronicznego systemu umożliwiającego bezpośredni i bieżący dostęp do akt sądowych naszej sprawy.
Dzięki temu użytkownik może uzyskać dostęp do swojej sprawy z ekranu komputera. Logowanie jest także możliwe przez Profil Zaufany.
Aby zainicjować możliwość korzystania z Portalu, należy założyć konto pod adresem interesującej nas apelacji.
Przykładowo dla użytkownika z apelacji rzeszowskiej będzie to: https://portal.rzeszow.sa.gov.pl
U góry tej strony znajduje się pole wyboru właściwej apelacji.


Jak założyć konto, krok po kroku, opisane jest na przykładzie apelacji warszawskiej pod linkiem:
https://www.zbfsop.pl/aktualnosci/jak-zalozyc-konto-aby-miec-podglad-wlasnej-sprawy-w-sadzie


Posiadanie takiego konta sprawia, że o wszelkich zmianach zachodzących w naszej sprawie, np. o dołączeniu do akt sadowych nowych dokumentów (pism z IPN lub z ZER), jesteśmy informowani na podany przez nas adres e-mail.

 

Aby założyć konto należy:

Zarejestrować konto osoby fizycznej poprzez wypełnienie "Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, co polega na:

- akceptacji postanowień Regulaminu.
- podaniu danych osobowych niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, imię ojca, imię matki, adres email

- opcjonalne podanie numeru telefonu (w celu ewentualnego kontaktu w sytuacji rozwiązywania problemów technicznych przez Centrum Wsparcia Portali),

- uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego się na końcu "Wniosku o rejestrację konta" oraz kliknięcie na przycisk "Dalej".

 

Profil na Portalu należy zweryfikować według instrukcji na stronie sądu a do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.

Stworzeniu loginu i hasła. Login to nasz PESEL a hasło to ciąg minimum 8 znaków (małe i duże litery, znaki specjalne, cyfry).

 

Zweryfikować konto poprzez:

1. osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu

W czasie weryfikacji należy pracownikowi Punktu Informacyjnego okazać dokument tożsamości podany przy składaniu wniosku.

2. weryfikacja użytkownika z wykorzystaniem ePUAP (podpis za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

e-PUAP, można założyć poprzez stronę banku ( PKO BP, Inteligo, BZ WBK, Pekao S.A., mBank, ING, Envelo, Millennium) wchodząc w zakładkę "profil zaufany" ewentualnie "e-urząd".

Posiadając profil zaufany rejestrujemy się na stronie Portalu Sądu i zgodnie z zawartą tam instrukcją weryfikujemy profil.
W tym wypadku osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu nie jest wymagane, a po mailowym potwierdzeniu weryfikacji złożonego wniosku można zalogować się na swoje konto podając jako login swój nr PESEL i ustalając hasło za pomocą dostępnej na stronie logowania procedury Zapomniałem hasła .

Po weryfikacji należy złożyć wniosek o dostęp do konkretnej sprawy. W zakładce "wnioski" jest podzakładka "złóż wniosek" i możliwość wyboru.


Portal daje możliwość śledzenia spraw również na poziomie Sądu Apelacyjnego, dlatego zachęcamy gorąco do korzystania z tej formy uzyskiwania wiedzy z postępowania w Naszych sprawach.

 
Więcej artykułów…