Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj24
Wczoraj31
Wizyt w tygodniu354
Wizyt w miesiącu902
Łącznie wizyt140795

Dzisiaj jest: Niedziela
21 Kwietnia 2024
Imieniny obchodzą
Addar, Anzelm, Bartosz, Drogomił,
Feliks, Irydion, Konrad, Konrada, Selma

Do końca roku zostało 255 dni.
Zodiak: Byk

Artykuły archiwalne 2016

Komunikat nr 1/2016

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Szanowni Państwo!
Na prośbę rzecznika prasowego ZG SEiRP Zdzisława Bartuli uprzejmie proszę o przesłanie do Biura ZG linków/kontaktów/ do stron internetowych ZW/ZO oraz Kół wraz z adresami e-mailowymi administratorów tych stron. Powyższe dane zostaną wykorzystane do przekazywanie i zamieszczania na tych stronach informacji z prac ZG oraz Prezydium ZG. Proszę o powyższą informację w terminie do 19 stycznia 2016 roku.

Prezes ZW - Wiktor Kowal

 

Kamień węgielny pod nowe obiekty szpitala MSWiA w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Kierowana przez dyrektora Zbigniewa Widomskiego od 2012 roku placówka resortowej służby zdrowia nie tylko umacnia się, ale też rozbudowuje istniejące i tworzy nowe oddziały, troszcząc się o rozwój bazy materialnej szpitala. Przy istniejących znakomitych placówkach służby zdrowia w Rzeszowie, w tym z oddziałami klinicznymi, szpital MSWiA zajmuje znaczącą pozycję dostrzeganą przez resort zdrowia.
W miesiącu wrześniu 2013 roku szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny z Ministerstwa Zdrowia.
W pierwszym kwartale 2015 roku szpital MSWiA otworzył oddział neurologiczny i pracownię radiologii. Nowo otwarte oddziały i pracownie czynne są całodobowo, dysponują nowoczesnym wyposażeniem i zatrudniają specjalistów.

msw kamweg 01m msw kamweg 02m
W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku operacyjnego i oddziału chirurgicznego. Nowy obiekt powstaje na terenie parku szpitalnego. Znajdzie się tam również lądowisko dla helikopterów sanitarnych. Budowę już rozpoczęto, a w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli licznie zaproszeni goście. Uroczystego poświęcenia dokonał ordynariusz rzeszowski ks. biskup Jan Wątroba. Po tym akcie dyrektor szpitala Zbigniew Widomski zaprosił przybyłych gości na uroczysty obiad do restauracji "Nowy Dwór". Po krótkich wystąpieniach przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych podzielono się opłatkiem składając świąteczne życzenia.
Należy podkreślić, iż pomiędzy Zarządem Wojewódzkim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a dyrekcją szpitala MSWiA istnieją bardzo dobre relacje, o czym świadczy fakt udziału w uroczystości wręczenia Certyfikatu prezesa Zarządu Wojewódzkiego Wiktora Kowala.
W pozostałych uroczystościach obok wymienionego Wiktora Kowala udział wziął również I v-ce prezes ZW Ryszard Tyczyński. Dyrektor Zbigniew Widomski chętnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Podsumowanie XXV-lecia Stowarzyszenia w województwie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Podsumowanie przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego spotkań i uroczystości poświęconych XXV-leciu Stowarzyszenia w województwie

 

W dniu 11 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia podczas, którego prowadzący obrady prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przedstawił obszerną informację o przebiegu na Podkarpaciu uroczystości i spotkań poświęconych XXV-leciu Stowarzyszenia.
Poinformował między innymi, iż na szczeblu wojewódzkim odbyło się dwa spotkania poświęcone tej rocznicy.

Spotkanie odbyte 28 lipca miało charakter podniosły bowiem brał w nim udział poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego a na jego otwarcie odegrany został hymn państwowy. W spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób a wśród nich: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp.Zdzisław Stopczyk, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zdzisław Czarnecki, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk dypl. w st.spocz.Józef Mroczka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Tadeusz Cyrek, zastępca dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ do Spraw Mundurowych Violetta Tyczyńska, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp.Witold Szczekala, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk, nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański - były Komendant Wojewódzki w Rzeszowie, redaktor miesięcznika "Echo Rzeszowa" Roman Małek oraz prezesi kół Stowarzyszenia, członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i zasłużeni działacze Stowarzyszenia.

W dniu 25 sierpnia odbyło się drugie spotkanie o charakterze wojewódzkim, w którym wzięło udział 30 osób a wśród nich głównie osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu lipcowym. W spotkaniu tym uczestniczył m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.Sławomir Szczupak, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Jerzy Krawczyk oraz byli komendanci wojewódzcy Policji w Rzeszowie: nadinsp. dr Józef Jedynak, prof. dr hab.Stanisław Pieprzny, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp.Konrad Wolak i Aleksander Wisz - prezes koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Rzeszowie.

W lipcu, sierpniu i wrześniu odbyły się spotkania poświęcone XXV-leciu stowarzyszenia we wszystkich kołach Stowarzyszenia w województwie. Na 20 kół w województwie 16 spotkań miało charakter uroczysty zaś w pozostałych charakter roboczy. Na wszystkich tych spotkaniach przekazywane były informacje o historii Stowarzyszenia w kraju i województwie. Wręczono na nich 290 medali XXV-lecia Stowarzyszenia z dyplomami jubileuszowymi, w tym członkom Stowarzyszenia 240, zaś osobom współdziałającym i sponsorom 50. Ponad 70 dyplomów jubileuszowych wręczono członkom Stowarzyszenia.

W kolejnym punkcie posiedzenia W.Kowal przekazał informacje o tematach obrad Zarządu Głównego w dniach 12 i 13 października 2015 r. w Legionowie i informację o udziale członków Stowarzyszenia w uroczystościach poświęconych XXV-leciu powołania NSZZ Policjantów.
Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska przedstawila program ubezpieczenia grupowego na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "WARTA" oraz propozycję nazwisk, które zostały przyjęte przez Prezydium do wyróżnienia przez Zarząd Główny i Zarząd Wojewódzki.
Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Irena Kozak przekazała informację o wydatkach związanych z obchodami XXV-lecia Stowarzyszenia w województwie oraz propozycję preliminarza budżetowego na 2016 rok.
Dokumenty te zostały przyjęte przez Prezydium w formie uchwał.
Treść porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Zarządem Głównym Stowarzyszenia przedstawił I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Tyczyński.

Na zakończenie posiedzenia W.Kowal przypomniał członkom prezydium treści regulaminów Zarządu Głównego o wyróżnieniach, propozycję wojewódzkiego spotkania noworoczno-opłatkowego w misiący styczniu 2016 roku oraz konieczność mobilizacji członków Stowarzyszenia do odpisu 1% od podatku na rzecz Stowarzyszenia. Powołany został zespół do spraw pomocy materialnej z odpisu 1% od podatku w osobach: Stefania Rosińska, Mieczysław Czerwonka i Danuta Gwiżdż.
Wręczono również dyplomy jubileuszowe XXV-lecia Stowarzyszenia Danucie Gwiżdż i Danucie Fus.

Autor: Bogusław Trzpit

 

 

25 rocznica katastrofy lotniczej koło Cisnej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 10 stycznia 2016 r. w Cisnej na Podkarpaciu upamiętniono ofiary katastrofy śmigłowca, w której zginęło sześciu policjantów z komend policji w Krośnie i Lesku, jeden pracownik Policji oraz trzech członków załogi śmigłowca ze 103 Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Woskowych MSW.
Wszyscy mieli wziąć udział w realizacji programu telewizyjnego "997".

Uroczystość upamiętniającą tragedię rozpoczęła się mszą w kościele pw.Stanisława Kostki w Cisnej. Po niej na miejscu katastrofy w asyście kompanii honorowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy udziale orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej w Katowicach złożono kwiaty przed obeliskiem z tablicą ,na której wypisano nazwiska poległych w katastrofie. W uroczystości wzięły udział rodziny i przyjaciele poległych oraz insp.Piotr Michna p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, władze samorządowe, byli piloci 103 Pułku Lotniczego oraz mieszkańcy Cisnej i okolicznych miejscowości.

Po wystąpieniach insp.Piotra Michna, przedstawiciela emerytów z Pułku Lotniczego, samorządu i Michała Fajbusiewicza delegacje na czele z insp.Piotrem Michna a także członkowie rodzin złożyły kwiaty i wieńce pod obeliskiem. Również biorący udział w uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie Wiktor Kowal złożył pod obeliskiem wieniec od Stowarzyszenia.

 cisna2016 01

cisna2016 02

cisna2016 03

Autor: Wiktor Kowal

 

Opłatek 2016 w kole nr 1 w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 16-01-2016 roku w Sali bankietowej Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne zorganizowane przez Zarząd Koło nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.
W spotkaniu uczestniczyło około stu członków oraz zaproszeni goście w tym: Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Duszpasterz Podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman, w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji insp. Witold Szczekala, Komendant Komisariatu Policji nr I insp. Wiktor Charkiewicz, Redaktor Miesięcznika " Echo Rzeszowa" Roman Małek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Witold Kowal, Kierownik Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny.
Podczas spotkania przełamano się opłatkiem i złożono życzenia oraz wręczono "Dyplom Jubileuszowy z odznaką" Andrzejowi Decowi Przewodniczącemu Rady Miasta, kol. Dominikowi Wójcikowi jak również wręczono "Dyplom Jubileuszowy": Henrykowi Oleksiuk, Wacławowi Posiewała, Janinie Sołtys, Andrzejowi Sowie, Piotrowi Fabińskiemu, Edwardowi Kulasie, Zbigniewowi Szczygłowi, Janinie Pokrzywie, Krystynie Sabaj, Zbigniewowi Sabaj, Aleksandrze Maternie, Stanisławowi Szukała, Janinie Oczoś, Zuzannie Olesek, Teresie Majowicz, Zofii Jakubowskiej, Jadwidze Kowalewicz, Kazimierze Pelc, Janinie Orłowskiej, Józefowi Brud, Tadeuszowi Janikowi, Zbigniewowi Lubeckiemu, Adamowi Fusowi, Stanisławowi Zającowi, Władysławowi Kretowiczowi, Barbarze Stolarz, Bronisławie Sigda.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i akompaniamencie kol.Adama Fus i Władysława Kretowicz.

DSC07212
DSC07218
DSC07222
DSC07236
DSC07238
DSC07239
DSC07247
DSC07250
DSC07263
DSC07265
DSC07266
DSC07270
DSC07272
DSC07275
DSC07276
DSC07278
DSC07279
DSC07282
DSC07284
DSC07287
DSC07290
DSC07292
DSC07294
DSC07312
DSC07313
DSC07319
DSC07322
DSC07327
DSC07334
DSC07337
DSC07349
DSC07351
DSC07357
DSC07367
DSC07375
DSC07377
DSC07394
DSC07429
DSC07430
DSC07441
DSC07455
DSC07477
DSC07479

Wszystkie zdjęcia do obejrzenia w Galerii - zapraszamy.

Autor: Andrzej Kosik & Bogusław Trzpit