Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj39
Wczoraj101
Wizyt w tygodniu364
Wizyt w miesiącu739
Łącznie wizyt145124

Dzisiaj jest: Piątek
12 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Andrzej, Euzebiusz, Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł, Piotr, Tolimir,
Weronika

Do końca roku zostało 173 dni.
Zodiak: Rak

Artykuły archiwalne 2013

Porozumienie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
Porozumienie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego

Dnia 5.10.2012 r. z inicjatywy Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie powołano Porozumienie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 14 w Lubaczowie.

W skład porozumienia weszły:

1. Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie

2. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubaczowie

3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Przemyślu Koło nr 2 w Lubaczowie.

 

Porozumienie powołało swoje Prezydium w składzie:

1. Kol. Marek Kisz - przewodniczący - Koło SEiRP

2. Kol. Śmieciuch Waldemar - wiceprzewodniczący -  NSZZ EiR SG

3. Kol. Mach Henryk - sekretarz - ZEiR Poż.

Należy nadmienić, że poszczególne koła będą prowadzić swą działalność statutową i niezależnie od tego swe zaangażowanie skierują także do wspólnych działań i zadań opracowanych na pierwszym posiedzeniu prezydium porozumienia.

Między innymi skupiać one będą się w n/w kierunkach:

1. Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,

2. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,

3. Ochrona interesów członków porozumienia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,

4. Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji,

5. Podejmowanie działań i inicjatyw na szczeblu powiatu.

oplatek2012_lubaczow_03

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem porozumienia było wystawienie trzyosobowej umundurowanej delegacji /po jednej osobie z każdej formacji/ do obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada w Lubaczowie i złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Dnia 24.11.2012 r. w Koziejówce gm. Stary Dzików odbyło się otwarte wspólne spotkanie integracyjne połączone z zabawa andrzejkową, w którym udział wzięli członkowie PE i R PL wraz z członkami rodzin oraz koleżanki i koledzy z Koła E i RP w Jarosławiu.

oplatek2012_lubaczow_01 oplatek2012_lubaczow_02

W dniu 18.12.2012 r. w restauracji u Flisa w Lubaczowie zorganizowano spotkanie opłatkowe dla wszystkich członków Porozumienia E i R Powiatu Lubaczowskiego. W spotkaniu m.in. uczestniczyła Sekretarz ZW SEiRP w Rzeszowie Pani Stefania Rosińska i kierownik Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie Pani Grażyna Pieróg, która to zapoznała zebranych o zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 

Oprac.i fotki Marek Kisz

Fot. 1 i 2 - Spotkanie opłatkowe w dniu 18.12.2012 r.
Fot. 3 - Delegacja Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Powiatu Lubaczowskiego składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem w dniu 11.11.2012 r. podczas obchodów Święta Niepodległości.

 

Odlicz 1% od podatku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
1procent
 

Posiedzenie noworoczno-opłatkowe ZW SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 stycznia br. odbyło się poszerzone posiedzenie noworoczno - opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie. W posiedzeniu wzięło udział blisko 60 osób - członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kół terenowych, oraz zaproszonych gości.

oplatek2013_02

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Wiktor Kowal, który przywitał przybyłych gości, wśród których byli :

- Pan Tomasz Kamiński - Poseł na Sejm RP,

- Pani Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,

- insp. Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji,

- insp. Witold Szczekala - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,

- ks. Marek BUCHMAN - Podkarpacki Duszpasterz Policji,

- kol. Barbara Illukiewicz - wiceprzewodnicząca ZW NZSS Policjantów,

- kol. Zdzisław Pietryka - I wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP,

- kol. Zdzisław Bartula - sekretarz Zarządu Głównego SEiRP,

- asystentki posłanki na sejm RP Renaty Butryn,

- przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z naszym Stowarzyszeniem oraz osoby wspierające Stowarzyszenie.

oplatek2013_01 oplatek2013_03

Następnie w swoim wystąpieniu prezes Wiktor Kowal przedstawił krótkie podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2012 roku, które aktywnie włącza się w życie lokalnych społeczności, biorąc udział w wielu przedsięwzięciach, oraz organizując spotkania na które zapraszani są przedstawiciele z różnych środowisk.

W wystąpieniu mocno zaakcentował, że martwi nas kwestia nowych regulacji prawnych związanych z ograniczeniami dotyczącymi funduszu socjalnego tworzonego na bazie rent i emerytur - nowe uregulowania w zdecydowany sposób ograniczą szeroko pojętą pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Na zakończenie prezes Wiktor Kowal podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich pracę, poświęcony czas i zaangażowanie, gościom i osobom wspierającym za życzliwość  i pomoc - wystąpienie zakończył  życzeniami noworocznymi.

Spotkanie było okazja do wręczenia odznaczeń i dyplomów aktywnym działaczom i sympatykom Stowarzyszenia.

oplatek2013_04  oplatek2013_05


oplatek2013_06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wyróżnieni zostali n/wym. członkowie i sympatycy podkarpackiego Stowarzyszenia :

Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP"

 1. BĄK Józef
 1. BRYNIARSKI Władysław
 1. BARZYK Antoni
 1. KIELAR Stanisława
 1. ŁAZOWSKI Jan
 1. RYBCZYŃSKI Franciszek
 1. STADNICKI Tadeusz
 1. TYSZECKI Janusz

Odznaką "Za zasługi z Dyplomem" 

 1. KOWALSKA Anna
 1. ILLUKIEWICZ Barbara
 1. LESZCZYŃSKI Józef
 1. MAZUR Wacław
 1. PIERÓG Grażyna
 1. USTROBIŃSKI Marek
 1. WILK Barbara
 1. WOJTOWICZ Marian

Dyplomem Zarządu Głównego wyróżniony został : 

 1. KISZ Marek

Dyplomem Honorowym Zarządu Wojewódzkiego z okazji XV-lecia powstania Stowarzyszenia  na terenie byłego województwa rzeszowskiego wyróżniony został :

 1. BRYNIARSKI Władysław

Następnie ks. Marek Buchman - Podkarpacki Duszpasterz Policji dokonał poświęcenia opłatków, którymi wszyscy zaproszeni dzielili się składając sobie życzenia noworoczne.  

Życzenia noworoczne pod adresem Stowarzyszenia przekazali zaproszeni goście, wszyscy podkreślili ważną rolę działalności Stowarzyszenia w regionie, jak też na terenie kraju - wskazywali na jego znaczący udział w integracji środowiska emeryckiego oraz pozytywną współpracę z innymi organizacjami emeryckimi. Deklarowali dalszą pomoc i wsparcie dla naszej działalności.

Składane życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste, dzielenie się opłatkiem to najważniejsze, oficjalne momenty spotkania - potem wzniesiono toast noworoczny i atmosfera zrobiła się bardziej kameralna. Przy wspólnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym 2013 Rokiem.

 oplatek2013_07 oplatek2013_08
 oplatek2013_09


Spotkanie noworoczno-opłatkowe w podkarpackich kołach SEiRP

Spotkanie opłatkowe w Jarosławiu

W dniu 28 grudnia 2012 roku z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu zorganizowano uroczyste spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów policyjnych powiatu jarosławskiego.

Prezes Koła kol. Ryszard Jakubiec przywitał wszystkie zaproszone osoby wśród których powitano :

- Posła na Sejm RP Tomasza  Kuleszę,

- Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego,

- Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala,

- Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka,

- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia  Andrzeja Pieszko,

- Sekretarza Urzędu Miasta Jarosławia Jana Biłasa,

 

oplatek2013_10


W dalszej części spotkania Odznaką ,,Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" nadaną przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie uhonorowano V-ce Prezesa naszego Koła kolegę Józefa Stecko oraz  Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - insp. Janusza Dymka.

Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Był to czas, by wymienić poglądy, podyskutować o obecnej sytuacji, o coraz cięższych warunkach życia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.

Spotkanie opłatkowe w Rzeszowie 

W dniu 12 stycznia 2013 r.  Zarząd rzeszowskiego Koła SEiRP  zorganizował tradycyjne spotkanie noworoczno-opłatkowe.

Obok licznie przybyłych członków Stowarzyszenia, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, którzy na co dzień wspomagają i wspierają naszą działalność.

Wśród gości byli przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa na czele z jej przewodniczącym, kierownictwa podkarpackiej Policji wraz z księdzem kapelanem duszpasterzem podkarpackiej Policji.

Noworoczne życzenia złożyła prezes Koła kol. Jadwiga Michalczyk - do życzeń dołączyli się zaproszeni goście.

Podobne spotkania odbyły się w pozostałych kołach Stowarzyszenia.


 Tekst i fotografie :

Bogusław Gajecki (wiceprezes ZW SEiRP w Rzeszowie)

Marian Borcz (koło SEiRP Jarosław)

 

Komunikat Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd  Koła Nr 1 SEiRP w Rzeszowie uprzejmie informuje, że składka za 2013 rok wynosi 36.oo PLN i składa się z n/wym. elementów :

30.oo PLN (składka członkowska) + 6.oo PLN (składka na potrzeby Koła).

Składkę należy uiścić w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. bezpośrednio w siedzibie Koła w każdą środę w godz. 10.oo - 12.oo, lub na konto Koła :

72 1500 1100 1211 0006 4755 0000

Jadwiga Michalczyk

Prezes Koła Nr 1 SEiRP

w Rzeszowie

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
dzien_kobiet_2013