Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Stanowisko FSSM RP w sprawie Wyborów Prezydenckich 2020

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

FSSM RP : "Nie udało nam się wysondować, jakie zdania w sprawie nadchodzących "wyborów" prezydenckich mają poszczególni kandydaci w nich startujący. Z odpowiedzi na nasze pismo, które przysłało zaledwie kilkoro z nich, nie wynikało nic konkretnego. Jedni po prostu się z tych "wyborów" wycofali, inni nie potrafili się jasno określić, a większość, nas - swój potencjalny elektorat, po prostu "olała". Z przekazów medialnych możemy jedynie wnioskować, że większość z nich, w tym kandydaci największych ugrupowań opozycyjnych, chce w tym bezprawiu uczestniczyć.
Dlatego FSSM RP postanowiła przedstawić własne stanowisko w tej sprawie."