Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Informacja Kancelarii Adwokackiej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Informacja Kancelarii Adwokackiej
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

 

Obecnie Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza wszystkie postępowania w sprawie obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, z uwagi na pytanie prawne zadane Sądowi Najwyższemu.
Podczas jednej z ostatnich rozpraw, w których uczestniczyłem, Sędzia prowadząca sprawę, przekazała informację, że uchwała w tej sprawie prawdopodobnie zapadnie w SN w marcu lub kwietniu br.
Uchwała ma dotyczyć reguły "40%".

Jednocześnie informuję, że Sądy wydając wyrok, w przypadku jeżeli Skarżącego nie ma na rozprawie, nie przesyłają wyroku do Skarżącego. Oznacza to, że należy sprawdzić czy na rozprawie zapadł wyrok i wystąpić w terminie 7 dni od dnia wydania wyroku z wnioskiem o uzasadnienie wyroku.
Nadanie listu poleconego na poczcie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w biurze podawczym Sądu.
W przypadku niezłożenia w terminie 7 dni wniosku o uzasadnienie wyroku, w terminie 21 dni od dnia wydania wyroku można złożyć apelację bez uzasadnienia wyroku. W takim przypadku Sąd z urzędu sporządzi uzasadnienie i prześle je z apelacją do Sądu Apelacyjnego.
W przypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, na złożenie apelacji Skarżący ma 14 dni od momentu otrzymania uzasadnienia.

Przeoczenie 7 dniowego terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, nie stanowi jeszcze większego problemu.
Ale przeoczenie 21 dniowego terminu do złożenia apelacji w przypadku niezłożenia wniosku o uzasadnienie wyroku powoduje, że nie ma możliwości kontynuowania drogi prawnej.