Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Komunikat dot. złożonych odwołań od decyzji ZER

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Osoby, które dostały zawiadomienie o terminie posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji ZER-u i nie zamierzają osobiście uczestniczyć w tym posiedzeniu, a jednocześnie chcą kontynuować drogę odwoławczą powinny:

- w dniu następnym, po wyznaczonym terminie wokandy zadzwonić do Sądu Okręgowego w Warszawie
na nr tel. (22) 440-31-77 i powołując się na swoją sygnaturę akt zapytać, czy rozprawa się odbyła, a jeżeli tak, to jaki zapadł wyrok, - następnie pismem poleconym (w terminie do 7 dni) zwrócić się do Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie wyroku z pisemnym uzasadnieniem (jest to niezbędne do ewentualnej apelacji), - po otrzymaniu takiego wyroku, w terminie do 14 dniu złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie - te dane będą w pouczeniu do wyroku Sądu Okręgowego.


B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie