Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziesięciu punktach.

Z uwagi na dużą ilość zapytań i znaczne zainteresowanie problematyką składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zamieszczamy na naszej stronie internetowej ulotkę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącą powyższej problematyki.