Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj30
Wizyt w tygodniu33
Wizyt w miesiącu885
Łącznie wizyt93667

Dzisiaj jest: Wtorek
26 Stycznia 2021
Dzień Transplantologii
Imieniny obchodzą
Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir,
Wanda

Do końca roku zostało 340 dni.
Zodiak: Wodnik

SEiRP Rzeszów

Bezduszność urzędników ZER MSWiA

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Człowiek ma 90, 91 lub 95 lat, wcześniej miał emeryturę/rentę 1500 czy 1600 zł na rękę, a teraz w imię sprawiedliwości społecznej i w imię likwidacji przywilejów ma na przeżycie np. 1100 zł. Ludzi w tym wieku, których korzenie sięgają lat przedwojennych, mających nieszczęście widzieć okropności wojny, zostało niewielu. Empatia i wrażliwości społeczna nakazują dbać o nich, bronić i pomagać. Tak być powinno, jednak jest inaczej. Nawet taki człowiek po wygranej w sądzie okręgowym sprawy o przywrócenie emerytury/renty obniżonej po wejściu w życie nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy (...) - nie może cieszyć się sprawiedliwością - bo ZER nie odpuści...

Czytaj więcej T U T A J

Źródło: www.seirp.pl

 

FSSM RP występuje z listem do Sędziów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

FSSM RP stara się monitorować sprawy sądowe z odwołań represjonowanych byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im emerytury/renty na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. Wprawdzie zaobserwowaliśmy ostatnio pewien wzrost ich liczby, to jednak uważamy, że jest on zbyt wolny, zwłaszcza wobec tego, że w kolejce czeka ponad 20 000 poszkodowanych. Dodatkowo procedowanie wydłużyła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. gdyż teraz sądy w większości domagają się uzupełnienia akt, by móc dokonać indywidualnej oceny charakteru służby każdego ze skarżących. Zwykle o dostarczenie dowodów proszony jest ZER (IPN), ale niekiedy obowiązkiem tym jest obarczana osoba skarżąca. A na dodatek bywa, że z tego powodu kolejne posiedzenia sądu są odraczane na czas nieokreślony. Zaniepokojeni takimi przypadkami, wystąpiliśmy w tej sprawie z listem do sędziów wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych sądów okręgowych i apelacyjnych w Polsce. 

Jubileusz 10-lecia strony internetowej SEiRP Rzeszów

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

10lat

 

Z ogromną przyjemnością

informuję, że nasza strona internetowa

istnieje już 10 lat

 

administrator strony - Bogusław Trzpit

 

 


 

 

Ktoś pamiętał i przypomniał: "właściwa Osoba na odpowiednim miejscu" o jakże ważnym i doniosłym jubileuszu.
Dzięki stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nasze koleżanki i koledzy, a także wielu pozostałych emerytów, mają możliwość dostępu do informacji o bieżącej pracy organizacji w województwie Podkarpackim w tym Koła nr 1 w Rzeszowie. Na "stronie" umieszczane są istotne informacje prawne, także dla osób, których dotknęła ustawa drastycznie obniżająca świadczenia emerytalno-rentowe.

 

Prowadzenie strony i zawarte w niej treści stanowią realizację nadrzędnego celu Stowarzyszenia określonego w "Statucie" czyli: ochrony interesów członków w zakresie przysługujących im uprawnień oraz świadczeń emerytalno-rentowych, socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także sprawowania związanej z tym kontroli społecznej.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i prowadzenia "strony Stowarzyszenia" Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania. Szczególne słowa uznania kierujemy do kolegi Bogusława Trzpita, który poświęcając swój wolny czas, dba o cenny dla wszystkich serwis informacyjny. Wielkie słowa uznania, szacunku i podziękowania.

 

 

 

Kolego Bogusławie - dziękując prosimy i liczymy na dalszą współpracę.

 

 

 

W imieniu Zarządu Koła nr1 w Rzeszowie
Prezes Koła
Marian Bileńki

 

 

Komunikat: Zwrot wpłat na wycieczki i turnus rehabilitacyjny

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie informuje, że w środy 13,20 i 27  stycznia 2021 r.. w godzinach od 10:00 do 12:00 będą zwracane wpłaty dokonane na wycieczkę do Turcji w kwocie 700 zł. oraz 800 zł. na turnus rehabilitacyjny w Mielnie. Planowane wyjazdy, z uwagi na istniejące zagrożenie pandemią i wprowadzone ograniczenia, zostały odwołane.
Z powodu przewidywanego długiego okresu oczekiwania na zwrot zadatku wpłaconego na grudniowy pobyt w Mielnie, podjęto uchwałę o przyjęciu propozycji nowej rezerwacji turnusu w terminie od 18.11. 2021 r. do 1.12. 2021 r. Cena jego wyniesie 1200 zł. i obejmować będzie następujące świadczenia:

- 13 noclegów,

- całodobowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje),

- program rekreacyjno-rozrywkowy (wieczorki taneczne, ogniska, wycieczki piesze),

- 30 zabiegów rehabilitacyjnych dla każdego z uczestników (rodzaj zabiegu przepisany przez lekarza),

- bezpłatny transport dla grupy 50 uczestników.

Wpłacony w wysokości 200 zł zadatek przez uczestników planowanego i odwołanego wyjazdu w grudniu ub.r., pozostaje przeniesiony na tegoroczny turnus rehabilitacyjny.
 
Z Noworocznymi Pozdrowieniami i Najlepszymi Życzeniami
Prezes Koła 
Marian Bileńki
 

Arkadiusz Ciach: Ustawa "dezubekizacyjna" mnie nie obejmuje

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W Sądzie Apelacyjnym w Łodzi odbyła się w piątek, 8 stycznia 2021 roku, kolejna rozprawa z udziałem Arkadiusza Ciacha z Radomska, radnego powiatowego, byłego policjanta, który przed sądem walczy z zapisami tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Sądowa batalia, bo tak już można mówić o tej sprawie, ciągnęła się cztery lata.
- Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpatrywał złożoną przez dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA apelację od korzystnego dla mnie wcześniejszego wyroku sądu pierwszej instancji - wyjaśnia Arkadiusz Ciach.
- Ten sąd orzekł, że obniżenie mi emerytury jest bezprawne. Sąd Apelacyjny apelację odrzucił, jednocześnie potwierdzając korzystny dla mnie wyrok.

To oznacza, że trzeba mi wypłacić kwoty obniżonej emerytury wraz z odsetkami za te wszystkie lata - mówi Arkadiusz Ciach

Nowa "ustawa dezubekizacyjna" weszła w życie w styczniu 2017 roku. Zgodnie z jej założeniami od października tego samego roku obniżone zostały emerytury i renty byłych pracowników służb bezpieczeństwa. Objęty jej zapisami został również Arkadiusz Ciach.

Źródło: radomsko.naszemiasto.pl

 

Uzasadnienie Uchwały SN z 16 września 2020 roku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

"Praworządność" według PiS

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

INFORMACJA PRAWNA
stanowiąca cd. komentarza
do decyzji sądów okręgowych orzekających w naszych sprawach odwoławczych po uchwale Sądu Najwyższego -
Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 września 2020 r.

Po opublikowaniu przez nas w dniu 28 września 2020 r. Informacji Prawnej dot. pierwszych dyspozycji procesowych sądów okręgowych orzekających w sprawach z naszych odwołań od decyzji Dyrektora ZER, będących realizacją wskazań zawartych w uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. (sugerujemy powtórną lekturę jej treści!), odnotowaliśmy kolejne, będące praktyczną realizacją wskazań tej uchwały.

Na podstawie analizy znanych nam decyzji sądów, mających formę postanowień, zarządzeń lub wezwań, da się zauważyć (po stronie sędziów) brak jednolitości w interpretacji uchwały Sądu Najwyższego. Problem tkwi w odpowiedzi na pytane: na kim spoczywa tzw. ciężar dowodu? Warto wyjaśnić, że ów ciężar dowodu to po prostu obowiązek udowodnienia swoich racji. W naszych sprawach będzie to pytanie: kto ma udowadniać, że odwołujący się nie naruszał praw i wolności obywatelskich przed 1990 r., a konkretnie, czy nie zwalczał opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, nie dopuszczał się łamania prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałcenia prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, na co wskazuje treść preambuły do tzw. ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów.

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytane należy wyjaśnić, że postępowanie w sprawach z ubezpieczeń społecznych (a w takim uczestniczymy) jest postępowaniem cywilnym, w którym co do zasady obowiązują wszystkie reguły procesowe dotyczące rozkładu ciężaru dowodu oraz terminów do składania wszelkich wniosków dowodowych.

I tak, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Niemniej jednak, w postępowaniu takim kontroli sądowej podlega też sama decyzja organu rentowego, w naszym przypadku decyzja Dyrektora ZER. Wówczas rozkład ciężaru dowodów zależy od rodzaju takiej decyzji. Jeżeli jest to decyzja, w której organ (ZER) zmienia sytuację prawną ubezpieczonego (a tak się dzieje w naszych sprawach), to powinien wykazać uzasadniające ją przesłanki faktyczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 października 2017 r.; III AUa 1404/16).

Jak wynika z powyższego sprawa ciężaru dowodu, a więc wskazania strony zobowiązanej do wykazania swoich racji, w naszych sprawach może być przez sądy widziana różnie. Są sędziowie, którzy uważają, że kwestia ciężaru dowodu nie została w uchwale Sądu Najwyższego dostatecznie wyjaśniona, stąd czekają na pisemnie jej uzasadnienie. Są też i tacy, którzy twierdzą, że uchwała SN zrobiła zamieszanie i teraz nie wiadomo, kto i co ma udowodnić. Naszym zdaniem, skoro już mamy w obrocie prawnym ww. uchwałę, to obowiązek ten spoczywa na Dyrektorze ZER - jako pozwanym. Niezależnie jednak od tego co uważamy, musimy stosować się do dyspozycji (postanowień i zarządzeń) sądu.

Na chwilę obecną sądy rozpoznające nasze sprawy odwoławcze z uwzględnieniem ww. uchwały SN zachowują się różnie. Są takie, które zobowiązują Dyrektora ZER do złożenia, w określonym terminie (najczęściej 14 lub 21 dni), wszelkich wniosków dowodowych na okoliczność służby odwołującego się na rzecz tzw. totalitarnego państwa oraz faktu dopuszczania się łamania przez niego praw człowieka. Inne zaś wzywają IPN do przedstawienia informacji źródłowych będących podstawą sporządzenia informacja o przebiegu służby odwołującego się oraz wskazujących na naruszenie przez skarżącego praw i wolności innych osób w czasie pełnionej służby. Są i takie sądy, które wzywają odwołujących się(!) do złożenia wszelkich wniosków dowodowych na okoliczność niespełniania kryteriów służby na rzecz tzw. totalitarnego państwa oraz niedopuszczania się łamania praw człowieka i wolności obywatelskich przed 1 sierpnia 1990 r. Jak widać praktyka jest różna.

O ile nie mamy żadnego wpływu na treść informacji przekazanych do sądu przez ZER i IPN, możemy wpływać na własną sytuacje procesową poprzez odpowiedź na ewentualne wezwanie sądu do złożenia wniosków dowodowych (patrz: Inf. Prawna z 28.09.2020 r.!!!). W praktyce oznacza to, że w określonym czasie należy złożyć do sądu "Wniosek dowodowy", którego realizacja pomoże oddalić potencjalne zarzuty pozwanego wskazujące na domniemane naruszenie przez odwołującego się podstawowych praw i wolności człowieka, w tym na dopuszczenie się opisanych wyżej czynów określonych też w preambule przywołanej wyżej ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 r.

Uwaga! Odnotowaliśmy przypadki, kiedy to sąd, obok wezwania do złożenia wniosków dowodowych, przesłał odwołującym się pisma procesowe pełnomocników ZER będące odpowiedzią na analogiczne wezwania sądu do złożenia przez organ dowodów na łamanie przez skarżących podstawowych praw i wolności człowieka. Dowodów takich oczywiście nie przedstawiono, ale niejako "zastępczo" w formie pism procesowych próbuje się uzasadnić tezę o słuszności decyzji obniżających nam świadczenia emerytalne. Ich treść jest w istocie powtórzeniem tego, co ZER przedstawił wcześniej w odpowiedziach na nasze odwołania. W tej sytuacji można byłoby rozważyć podjęcie polemiki z treścią takich pism procesowych. Można też przyjąć, że nasze stwierdzenie w "Piśmie procesowych z wnioskiem dowodowym" o podtrzymaniu w całości stanowiska przedstawionego w odwołaniu od decyzji Dyrektora ZER oraz w innych pismach procesowych polemikę tą zastępuje.

Formułując wniosek dowodowy należy pamiętać, że zgodnie z uchwałą SN z 26 września 2020 r. kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa", określone w art. 13b ust. 1 ustawy emerytalnej, powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Tak więc zasadnicze znaczenie będzie tu miał charakter i rodzaj wykonywanych przez nas czynności i zadań, z perspektywy naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka, a nie formalna przynależność do danej jednostki czy komórki organizacyjnej.

Mamy świadomość, że wezwani do złożenia wniosków dowodowych, możemy mieć problem z przedstawieniem (wskazaniem) dowodów, których żąda sąd. Skąd niby możemy je mieć. Niewielu z nas posiada tego rodzaju dowody (np. dokumenty), które mógłby przedstawić. W wielu zaś przypadkach, z powodów oczywistych, trudne też będzie (po trzydziestu i więcej latach) wskazanie świadków naszej służby. W tej sytuacji musimy szukać innych rozwiązań, które chociażby pośrednio dowiodą naszych racji. Proponujemy wzięcie pod uwagę złożenie "Wniosku dowodowego" możliwego do zrealizowania w większości naszych spraw, który odda chociażby ogólny charakter naszej służby i stworzy szanse wyjścia z tego impasu. Dla ułatwienia wniosek ten proponujemy w trzech wersjach:

  1. Dla osób, które pełniły służbę przed i po 1990 r., dedykowany zarówno dla emerytów jak i rencistów policyjnych (wzór tutaj);
  2. Dla osób, które pełniły służbę wyłącznie przed 1990 r., dedykowany zarówno dla emerytów jak i rencistów policyjnych (wzór tutaj);
  3. Dla osób pobierających policyjne renty rodzinne po funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę przed 1990 r. a także którzy pełnili służbę zarówno przed, jak i po 1990 r. (wzór tutaj);

Wśród wnioskowanych dowodów może być wskazanie na określone dokumenty znajdujące się w aktach osobowych odwołującego się. Stąd też sugerujemy, aby ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, jak najszybciej wystąpili do IPN z "Wnioskiem o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, składany na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, z późn. zm.)". Załącznik do procedury nr 7. Specjalny formularz tego wniosku zamieszczony jest na stronie IPN pod adresem:
https://ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w/27545,Wniosek-o-wydanie-kopii-dokumentow-osobowych-dotyczacych-pracownika-lub-funkcjon.html 
Rzecz bowiem w tym, aby wiedzieć wyprzedzająco jakiego rodzaju dokumenty i informacje zostały tam zgromadzone, do których będziemy się musieli odnieść w trakcie postępowania sądowego, a wcześniej odpowiednio je wykorzystać przy formułowaniu wniosku dowodowego. Namawiamy jednak odwołujących się do rozważnego korzystania z tego dowodu, szczególnie bez uprzedniego zapoznania się z zawartością tych akt.

To, co sugerujemy w zakresie treści "Pisma procesowego z wnioskiem dowodowym", oczywiście w niczym nie ogranicza inwencji własnej odwołujących się, wynikającej chociażby z indywidualnego charakteru każdej sprawy. Podpowiadamy jedynie możliwe rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom sądu, które jednak muszą uwzględniać własny interes prawny odwołującego się.

Komisja Prawna FSSM RP

_________________________________________

1. Pismo Jana Widackiego z 1990 r.

2. Oświadczenie Andrzeja Milczanowskiego z 2017 r.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

  

Stracili emerytury, wybrali śmierć...

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Skutki ustawy dezubekizacyjnej.

Zobaczyła odbite na podłodze czerwone łapy psa. I wiedziała: to zaschnięta krew, męża już nie ma. Razem mieli uciec przed długami, które urosły przez nową ustawę. Została sama.

Czytaj cały ARTYKUŁ

 Zobacz też filmy:

 

  FILM 1
 kto odpowie film 01 
  FILM 2
 kto odpowie film 02 kto odpowie film 03 
FILM 3
 kto odpowie film 04