Reklama

Archiwum

Święto Pań w Jarosławiu

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 15.03.2015 r. zorganizował zebranie sprawozdawcze za 2015 rok połączone z obchodami święta Dnia Kobiet.Tradycyjnie już, jak to się dzieje od wielu lat spotkanie odbyło się w restauracji "Klasyczna".
W spotkaniu uczestniczyli emeryci policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach. Dzień Kobiet był okazją do złożenia serdecznych życzeń zdrowia i szczęścia przez prezesa Koła Ryszarda Jakubca. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście wśród których powitaliśmy :

- Pana Tomasza Kuleszę - Posła na Sejm RP,
- Pan Tadeusza Słowika- Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,
- insp. Ryszarda Kornagę- Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,
- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- kol. Stefanię Rośinską- Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- Panią Jadwigę Machurę- Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu,
- kol. Bogusława Mazura Przewodniczącego Emerytów i Rencistów Pożarnictw
- kol. Grażynę Pieróg- kierownika sekcji socjalnej KWP Rzeszów.

Wspólne spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze przy lampce szampana, kawie i słodkim poczęstunku.

jaroslaw dzkob 1

jaroslaw dzkob 2

 

Delegacja Policji i Stowarzyszenia na mogile gen.Marka Papały

W dniu 29 października 2014 roku z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy powiatowej w Jarosławiu - tradycyjnie już - złożył wieniec na grobie zabitego przed szesnastu laty gen. Marka Papały. Komenda Powiatowa Policji wystawiła na tą okoliczność przy mogile wartę honorową. Ksiądz Marek Buchman - Podkarpacki Duszpasterz Policji - odmówił stosowną modlitwę.

papala1m papala2m

Po raz pierwszy w spotkaniu przy mogile gen. Marka Papały stanęli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Wiktorem Kowalem i Bolesławem Pezdanem. Nadinsp. Zdzisław Stopczyk przeprowadził w ciepłych i serdecznych słowach z obecnymi przy mogile gen.M.Papały rozmowę z jego rodzicami. Taką rozmowę z rodzicami generała prowadzili również przedstawiciele Stowarzyszenia.

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Wojewódzkie obchody Święta Policji

Wojewódzka uroczystość Święta Policji odbyła się w dniu 1 sierpnia 2014 roku w Jarosławiu, bowiem okolicznością jej odbycia było nadanie tamtejszej Komendzie Powiatowej Policji sztandaru.
jaroslaw1mW tej doniosłej uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w składzie osobowym: Mieczysław Czerwonka, Zbigniew Fal i Janusz Skrzat oraz prezes ZW Wiktor Kowal, wiceprezes Ryszard Tyczyński, skarbnik Irena Kozak oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Franciszek Rybczyński. Z okazji wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu prezes ZW Stowarzyszenia skierował list gratulacyjny do komendanta tamtejszej jednostki Policji.
Należy podkreślić, iż splendor uroczystości w Jarosławiu podwyższył udział w niej kilku-dziesięcioro osobowy orszak motocyklowy, w którym jedną trzecią składu /ponad 12 cyklistów/ stanowili emeryci policyjni członkowie Stowarzyszenia i IPA.
Podczas uroczystości w Jarosławiu wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józef Bąk wręczył za zasługi w owocnym współdziałaniu ze związkiem w towarzystwie nadinsp. Zdzisław Stopczyka Wiktorowi Kowal "Odznakę Honorową" przyznaną przez ZG NSZZ Policjantów. Również Wiktor Kowal wręczył obecnemu na uroczystości w Jarosławiu Jarosławowi Junakowi - Chołowie Lwowskiej Obłosnoj Organizacji Weteranów MSW Ukrainy odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem Stowarzyszenia.
Z okazji Święta Policji i 95 rocznicy powołania tej formacji Prezes ZW Stowarzyszenia przesłał do wszystkich komendantów miejskich i powiatowych Policji pismo okolicznościowe.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia wyraża satysfakcję iż co raz więcej kierownictw jednostek powiatowych i miejskich Policji zaprasza przedstawicieli kół Stowarzyszenia na spotkania organizowane przez te jednostki z okazji Święta Policji. W bieżącym roku na to święto byli zapraszani przedstawiciele Stowarzyszenia przez Komendantów Miejskich Policji w Rzeszowie, Tarnobrzegu i powiatowych w Przeworsku, Jarosławiu, Lubaczowie, Łańcucie, Leżajsku, Stalowej Woli, Ropczycach, Kolbuszowej, Jaśle, Ustrzykach Dolnych i Brzozowie.

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Wybory i Dzień Kobiet w Jarosławiu

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Jarosławiu w dniu 03.03.2014 r. zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z obchodami Dnia Kobiet. Tradycyjnie już, jak to się dzieje od wielu lat spotkanie odbyło się w restauracji "Klasyczna" W spotkaniu uczestniczyli emeryci policyjni, żony emerytów oraz wdowy po emerytach. Dzień Kobiet był okazją do złożenia serdecznych życzeń zdrowia i szczęścia przez prezesa Koła Ryszarda Jakubca. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście wśród których powitaliśmy :

- Pana Tomasza Kuleszę - Posła na Sejm RP,
- Pana Andrzeja Wyczawskiego Burmistrza Miasta Jarosławia,
- mł.insp.Wacław Cząstka I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,
- kol. Wiktora Kowala - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- kol. Ryszarda Tyczyńskiego Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,
- Panią Jadwigę Machura Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jarosławiu,
- kol. Andrzeja Pieszko - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,
- kol. Bogusława Mazura Przewodniczącego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,
- Pana Andrzeja Szarka Prezesa firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego"Szarek",

 jaroslaw wybory 01m

Skład Zarządu SERiP Koło Jarosław

Prezes Ryszard Jakubiec
Wiceprezes Józef Stecko
Sekretarz Stanisław Turoczy
Skarbnik Marian Borcz
Członek zarządu Andrzej Pieszko
Członek Zarządu Barbara Momot

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Janina Daraż
Członek Zdzisław Gołąb
Członek Wacław Mazurkiewicz


Autor: Ryszard Tyczyński

 

Spotkanie noworoczno-opłatkowe w Jarosławiu

W dniu 16.01.2014 roku z inicjatywy Zarządu Koła SEiRP w Jarosławiu w Restauracji" Klasyczna" zorganizowano uroczyste spotkanie noworoczno-opłatkowe dla emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin.
Prezes koła kol.Ryszard Jakubiec przywitał wszystkie zaproszone osoby oraz przedstawił zaproszonych gości, wśród których powitaliśmy :

-Komendanta Powiatowego Policji  mł. insp. Grzegorza Śmiecha,
-Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Wiktora Kowala,
-Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jarosławia  Andrzeja Pieszko,
- Przewodniczącego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Bogusława Mazura,

Najważniejszą częścią spotkania były życzenia, zarówno te ogólne, jak i osobiste dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Przy wspólnym stole po toaście noworocznym była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie, warunkach życia naszych emerytów i rencistów i nadziejach związanych z rozpoczynającym się Nowym Rokiem.

Autor: Marian Borcz