Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj28
Wczoraj42
Wizyt w tygodniu70
Wizyt w miesiącu686
Łącznie wizyt69869

Dzisiaj jest: Wtorek
19 Marca 2019
Imieniny obchodzą
Bogdan, Józef
Do końca roku zostało 288 dni.
Zodiak: Ryba

Artykuły archiwalne 2010

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KOŁA SEIRP W RZESZOWIE

Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z planem imprez, w dniu 17 czerwca 2010 r. organizuje piknik w Słocinie. Chętnych do uczestnictwa prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt.

Zbiórka przed budynkiem KWP w Rzeszowie o godzinie 15-tej.

Plan imprezy przewiduje zabawę przy grilu i piwie.

Koszt imprezy wynosi 20 zł.

Życzymy miłej zabawy.

 

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Podkarpackiego ZW SEiRP

W dniu 27 maja 2010 roku w podkarpackim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyły się obrady V Wojewódzkiego Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów.

Otwierając obrady Zjazdu kol.Wiktor Kowal - Prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego - przywitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, kierownictwa Policji, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń emeryckich z naszego terenu, oraz przedstawicieli ZG SEiRP w osobach Prezesa ZG kol. Zdzisława Czarneckiego i skarbnika ZG kol. Zdzisława Petrykę. Miłym momentem było wręczenie odznak -Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP- wyróżnionym osobom, oraz listów gratulacyjnych z okazji awansów na wyższe stanowiska służbowe dla osób wspierających nasze Stowarzyszenie.

Po tych miłych akcentach przystąpiono do procedowania porządku obrad :

- Prezes Wiktor Kowal przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres ubiegającej kadencji - ponad 80 delegatów przyjęło i udzieliło absolutorium sprawozdaniu,

- następnie dokonano wyboru poszczególnych komisji zjazdowych, które przygotowały stosowne dokumenty

i propozycje uchwały.

W dalszej części obrad głos zabierali zaproszeni goście, którzy mówili o potrzebie konsolidacji środowiska emerytów i rencistów, potrzebie częstych spotkań, wzajemnego wspierania i wszechstronnej pomocy.

Wiele istotnych informacji, szczególnie w zakresie dalszych przedsięwzięć Stowarzyszenia dot. ustawy zmniejszającej świadczenia przekazał Prezes ZG kol. Zdzisław Czarnecki, który odpowiadał również na wiele pytań związanych z różnymi aspektami życia emeryta.

Kolejnym punktem obrad Zjazdu były wybory do władz wojewódzkich SEiRP na V kadencję.

Zgodnie z wnioskiem delegatów prezesa ZW dokonano w wyborach bezpośrednich w głosowaniu wszystkich delegatów ? jednogłośnie prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie na V kadencję wybrano ponownie kol. Wiktora KOWALA, który zaproponował skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

Po ukonstytuowaniu i pierwszym posiedzeniu zarówno Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ich składy są następujące.

 

Skład Prezydium ZW SEiRP w Rzeszowie :

 

1/ Prezes - Wiktor KOWAL

2/ I wiceprezes - Bolesław PEZDAN

3/ wiceprezes - Tadeusz KAGAN

4/ wiceprezes - Bogusław GAJECKI

5/ sekretarz - Stefania ROSIŃSKA

6/ skarbnik - Irena KOZAK

7/ członek - Jadwiga MICHALCZYK

8/ członek - Janina RYSZAWA

9/ członek - Jan ZAFOREMSKI

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:

 

1/ Stanisław DZIOK - Przewodniczący

2/ Stanisław MYŚLIWIEC - wiceprzewodniczący

3/ Barbara FERSZT - sekretarz

4/ Józef KUBAS

5/ Ryszard MADEJ

6/ Ryszard PIETRUSZKA

7/ Józef STECKO

 

Delegatami na Zjazd Krajowy SEiRP wybrani zostali :

 

1/ Wiktor KOWAL

2/ Bolesław PEZDAN

3/ Tadeusz KAGAN

4/ Bogusław GAJECKI

 

Na tym obrady V Wojewódzkiego Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów podkarpackiego SEiRP zakończono.

B.Gajecki

 

Zobacz nowowybrany Zarząd Wojewódzki SEiRP

 

Obchody 20-lecia powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W podkarpackim Stowarzyszeniu ta okrągła rocznica obchodzona jest przez pryzmat Koła SEiRP w Tarnobrzegu, oraz kół w Stalowej Woli i Nisku.

W 1990 roku właśnie w Tarnobrzegu (ówczesne województwo) datuje się powstanie Stowarzyszenia, w ślad za nim powstały koła w Stalowej Woli i Nisku.

W dniu 17 września 1990 roku w budynku ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie grona działaczy, którzy poparli tzw. koncepcję "szczecińską" o ukształtowaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych - przyjęto ją z nadzieją i wolą budowania nowych struktur spełniających oczekiwania środowiska emerytów i rencistów.

Rozpoczęto pracę w terenie, zachęcano emerytów i rencistów do tworzenia od podstaw struktur stowarzyszenia - efektem tych działań było wyłonienie zarządów kół oraz wybór delegatów na założycielski Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia.

W dniu 7 października 1990 roku odbyło się spotkanie formalnych członków rejonowego koła Emerytów
i Rencistów poszerzone o osoby niezrzeszone. Uczestnicy spotkania postanowili poprzeć rodzący się ruch stowarzyszeniowy zainicjowany przez inicjatywę szczecińską i ustalenia spotkania z 17 września 1990 roku - wybrano statutowe władze Koła oraz delegatów na Założycielski Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia.

W dniu 13 października 1990 roku odbył się wspomniany Zjazd Wojewódzki, który wyłonił władze wojewódzkie, określił pierwsze zadania oraz wybrano delegatów na Zjazd Krajowy.

Pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany kol. Marian Michoński, zaś wiceprezesem kol. Tadeusz Kagan.

Obaj w/wymienieni zostali również delegatami na Zjazd Krajowy - jako trzeci delegat dołączył kol. Jan Wiśniewski ze Stalowej Woli.

Zjazd Krajowy odbył się w dniu 22 listopada 1990 roku w Poznaniu, zapoczątkowując tym samym statutową działalność Stowarzyszenia w kraju.

W dniu 6 sierpnia 2010 r. - w 20-tą rocznicę powstania Stowarzyszenia - odbyło się uroczyste zebranie tarnobrzeskiego Koła SEiRP.

Wśród zaproszonych gości byli:

- insp. Jan Żak - Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu,
- Czesław Łuszczki - dyrektor Banku Żywności w Tarnobrzegu,
- Barbara Ilukiewicz - wiceprzewodnicząca ZW NSZZ Policjantów,
- Grażyna Pieróg - kierownik Sekcji Socjalnej w KWP Rzeszów,
- Wiktor Kowal - Prezes ZW SEiRP
- Jan Zaforemski - członek Prezydium ZW SEiRP.

Kol. Stanisław Czachurski - Prezes Koła w Tarnobrzegu - przedstawił historię powstania tarnobrzeskiego koła przed dwudziestoma laty, omówił bieżące cele i zadania Stowarzyszenia.

Obchody tej szczególnej rocznicy były również okazją do odznaczeń i wyróżnień dla szczególnie zasłużonych członków Stowarzyszenia, oraz osób wspierających.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP wystąpiło o nadanie Odznaki "za Zasługi z Dyplomem" dla trzech członków Koła w Tarnobrzegu i przyznanie "Dyplomu Uznania" Zarządu Głównego dla czterech członków.

Uroczyste zebranie zorganizowano w obiektach Polskiego Związku Łowieckiego przy ognisku i muzyce.


B.Gajecki

 

Ogłoszenie!!! Wycieczka do Wysowej.

Zarząd Koła SEiRP w Rzeszowie, w dniach 10 - 12 września br. organizuje wycieczkę do Wysowej.

Przewidywany koszt wycieczki 100 złotych. W cenę wliczono przejazd, dwa noclegi i wyżywienie - śniadania i obiadokolacje.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny, liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy.

Bożena Szubart

 

Jubileusze. Złote Gody - 50-lecie pożycia małżeńskiego

W ostatnim okresie w naszym Stowarzyszeniu mieliśmy przyjemność i zaszczyt cieszyć się
z uroczystości obchodzenia Złotych Godów przez członków naszego Stowarzyszenia. To wyjątkowe
święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego, było udziałem Państwa

Wiesławy i Jana ZAFOREMSKICH oraz Janiny i Mariana OCZOSIÓW.

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za każdy siwy włos na ich skroni, Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", a także z tej okazji skierowano na ich ręce Listy Okolicznościowe Prezydenta Miasta Rzeszowa - wręczone przez Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca na uroczystych spotkaniach w lipcu 2010 r. w rzeszowskim Ratuszu.  Złote Gody stały się wspaniałą okazją dla Jubilatów, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęli w ciągu długoletniego pożycia małżeńskiego. To czas zarezerwowany na wspominanie radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. Dostojni Jubilaci wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Ich związek z pewnością wystawiony był na różne próby, ale zawsze stawiali czoła przeciwnościom losu. Ich związek zawsze opierał się na szacunku dla poszanowania rodziny, miłości dla drugiej osoby oraz wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości.

Do życzeń włączył się również podkarpacki Zarząd Wojewódzki SEiRP, zostało zorganizowane uroczyste spotkanie, były listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Czekamy na Brylantowe Gody.

B.Gajecki Rzecznik SEiRP w Rzeszowie