Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj31
Wczoraj29
Wizyt w tygodniu31
Wizyt w miesiącu647
Łącznie wizyt69830

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Marca 2019
Europejski Dzień Mózgu
Imieniny obchodzą
Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Cyryl,
Edward, Narcyz, Narcyza, Salwator

Do końca roku zostało 289 dni.
Zodiak: Ryba

Artykuły archiwalne 2011

Zaproszenie na uroczystość

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Z ogromną satysfakcją i radością pragniemy Was poinformować, że powołany uchwałą V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SEiRP w maju 2010 roku, Zespół ds. Ufundowania Sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie - zrealizował powierzone mu zadanie.

Podjęte działania organizacyjne, wsparcie finansowe wielu sponsorów oraz wszechstronna pomoc członków naszych kół pozwoliła na ufundowanie sztandaru.

Jednocześnie przyjazny i życzliwy stosunek Pana Generała Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji - oraz zaproszenie naszego Stowarzyszenia do czynnego udziału w tegorocznych obchodach Święta Policji, spowodowały, że aktowi wręczenia i poświęcenia sztandaru została nadana szczególnie uroczysta i podniosła oprawa.

Pragniemy poinformować, że uroczystości związane z wręczeniem sztandaru rozpoczną się


w dniu 30 lipca br. o godz. 9.oo


mszą św. w kościele Farnym w Rzeszowie, a następnie będą kontynuowane na rzeszowskim Rynku przy udziale najwyższych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej województwa i miasta, przedstawicieli Policji i innych instytucji życia publicznego.

 

Mając powyższe na uwadze zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, krewnych i znajomych, przyjaciół i sympatyków środowiska emeryckiego do licznego udziału w tej historycznej uroczystości, jaką niewątpliwie będzie wręczenie sztandaru.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Bolesław PEZDAN

I Wiceprezes
ZW SEiRP w Rzeszowie
Przewodniczący Zespołu
d/s Ufundowania Sztandaru

Wiktor KOWAL

Prezes
ZW SEiRP w Rzeszowie

 

Sztandar dla Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Dzień 30 lipca 2011 roku niewątpliwie stanie się jedną z najważniejszych dat w historii podkarpackiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - w tym bowiem dniu wręczony został nam Sztandar.

 

Trochę historii...

 

Idea ufundowania sztandaru kiełkowała w umysłach członków Zarządu Wojewódzkiego już od kilku lat, ale jej sformalizowanie nastąpiło w czasie obrad V Wojewódzkiego Zjazdu delegatów odbytego 27 maja 2010 roku, kiedy to delegaci podjęli uchwałę, która zobowiązywała Zarząd Wojewódzki do podjęcia działań w kierunku zebrania funduszy i ufundowania sztandaru.

 

Pierwotnie przyjęto datę wykonania i wręczenia sztandaru na czas obchodów 15 rocznicy powstania rzeszowskiego Stowarzyszenia, która to rocznica przypada w 2012 roku.

 

Powołany przez Zjazd - Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru na czele którego stanął kol. Bolesław Pezdan - I wiceprezes ZW SEiRP w Rzeszowie - sprawnie i dynamicznie rozpoczął swoje działanie.

 

Jak zawsze w tego rodzaju inicjatywach rolę podstawową odgrywają kwestie finansowe - od początku założenie było jasne - sztandar zostanie ufundowany ze składek sponsorskich, oraz wolnych datków naszych członków.

Podjęto zakrojoną na szeroką skalę akcję propagandową - wysłano kilkadziesiąt listów do firm, instytucji, samorządów - prosząc o wsparcie naszej idei.

Zwróciliśmy się jednocześnie z apelem do wszystkich kół Stowarzyszenia na podkarpaciu o zebranie środków od naszych członków.

 

Nasz apel nie pozostał bez odzewu - na specjalnie wyodrębnione subkonto zaczęły wpływać pierwsze darowizny - w krótkim czasie okazało się, że nasz pomysł zyskuję coraz bardziej realną szansę na realizację i to w krótkim czasie.

Był to dowód na to, że Stowarzyszenie nasze cieszy się szacunkiem i uznaniem w lokalnym środowisku, że posiada wielu przyjaciół i sympatyków gotowych poprzeć i wesprzeć nasze inicjatywy.

 

Dynamizm działania Komitetu Organizacyjnego dodatkowo  "podkręcony" został przez propozycję Pana Generała Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji, który złożył ofertę włączenia aktu nadania sztandaru Stowarzyszeniu do wojewódzkich obchodów Święta Policji na Podkarpaciu, które wyznaczono na dzień 30 lipca 2011 roku na rzeszowskim Rynku zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

 

Był to nie tylko wspaniały gest, ale jednocześnie wyraz szacunku i więzi jakie łączą Policję ze środowiskiem emeryckim - dzięki temu akt wręczenia Sztandaru nabrał szczególnie uroczystego i doniosłego charakteru.

 

Kolejnym elementem stała się kwestia projektu samego sztandaru i wyboru jego wykonawcy.

Po wielu dyskusjach i konsultacjach Komitet Organizacyjny podjął decyzję, że nasz sztandar będzie po części kontynuacją "linii" sztandaru Zarządu Głównego, a jednocześnie będzie podkreślał identyfikację z terenem działania Zarządu Wojewódzkiego, więź z naszą małą ojczyzną poprzez umieszczenie na amarantowym płacie herbu Podkarpacia. W tym miejscu podziękowania należą się kol. Zygmuntowi Kowalczykowi - I wiceprezesowi ZG - jego rady i opinie (czasami krytyczne) pozwoliły na ostateczne, konstruktywne rozwiązanie.

 

Wykonanie sztandaru powierzono firmie "KRAMEX" z Suwałk - sprawdzonej w wielu realizacjach na rzecz środowiska policyjnego.

 

Kolejnym etapem było powołanie Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru - o honorowe przewodniczenie Komitetowi poproszono Pana Generała Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Policji - do jego składu zaproszono przedstawicieli najwyższych władz rządowych i samorządowych województwa, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza Górnego, Prezesa ZG SEiRP kol. Henryka Borowińskiego, Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Pana Józefa Bąka oraz dwóch sponsorów, którzy w znaczący sposób wsparli ideę ufundowania sztandaru.

 

Przygotowany został  "AKT NADANIA SZTANDARU", w którym zapisano, że :

 

"nadany sztandar Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych jest dowodem uznania

i szacunku za działalność na rzecz integracji środowiska

emerytów i rencistów policyjnych, obrony ich praw

i interesów i działalności charytatywnej. Jest symbolem

tradycji, honoru i godności, uosobieniem najwyższych

wartości i wierności Rzeczypospolitej Polskiej".

 

Dokument podpisali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru Bolesław Pezdan i Przewodniczący Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru Józef Gdański.

 

 

Uroczystość...

 

Obchody wojewódzkiego Święta Policji wraz z aktem wręczenia sztandaru rozpoczęły się 30 lipca 2011 r. od złożenia kwiatów pod tablicą na frontonie Komendy Wojewódzkiej Policji upamiętniającą poległych w latach 1919-2009 policjantów, następnie w kościele Fara była koncelebrowana msza św., w czasie której w rzeszowskiej farze ks. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej odprawił mszę świętą w intencji policjantów oraz poświęcił nasz sztandar.

Niestety pogoda pozbawiła mieszkańców Rzeszowa bezpośredniego uczestniczenia w obchodach święta Policji, które pierwotnie planowano na rzeszowskim Rynku - w tej sytuacji impreza została przeniesiona do hali sportowej I Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

 

Wśród licznie zaproszonych gości niemałą grupę stanowili członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy reprezentowali wszystkie podkarpackie koła.

 

 

Kontynuując ceremonię prowadzący odczytał akt nadania sztandaru i poprosił o wbicie gwoździ honorowych oraz wpis do księgi pamiątkowej niżej wymienionych gości :

 

 

 

 

- Panią Małgorzatę Chomycz - wojewodę podkarpackiego,

- Pana Mirosława Karapytę - marszałka województwa podkarpackiego

- Pana Tadeusza Ferenca - Prezydenta Miasta Rzeszowa

- JE ks.bp. Kazimierza Górnego - Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej

- nadinsp. Andrzeja Trelę - Zastępcę Komendanta Głównego Policji

- nadinsp. Józefa Gdańskiego - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

- Pana Henryka Borowińskiego - Prezesa ZG SEiRP

- Pana Wiktora Kowala - Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie

- Pana Józefa Bąka - Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

- Pana Józefa Bednarczyka - Prezesa P.W "Karabela" w Tarnobrzegu

- Pana Tadeusza Stadnickiego - Prezesa P.P.H.U. "Bezpol" w Rzeszowie

- Pana Bogdana Rusina - Wiceprzewodniczącego Zakładowego ZW Związku Zawodowego
Pracowników Policji w Rzeszowie

- Pana Andrzeja Czopka - Prezesa ZW SEiRP w Krakowie.

 

O wbicie gwoździ i wpis do księgi pamiątkowej poproszeni zostali również prezesi wszystkich kół Stowarzyszenia woj. podkarpackiego.

Po zakończeniu ceremonii wbijania gwoździ nastąpił akt wręczenia sztandaru - w asyście policyjnej kompanii honorowej Przewodniczący Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru  nadinsp. Józef Gdański wręczył sztandar kol. Wiktorowi Kowalowi - Prezesowi ZW SEiRP w Rzeszowie.

Następnie sztandar przekazano w ręce pocztu sztandarowego, w skład którego wchodzili Koledzy :
Mieczysław Czerwonka, Janusz Skrzat i Zbigniew Fal.

 

Ten podniosły akt został dokonany.

 

Sztandar Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie jest pierwszym sztandarem w strukturach wojewódzkich - jesteśmy pewni, że pozostałe zarządy wojewódzkie i okręgowe pójdą naszym śladem, a nasz sztandar stanie się wzorem do naśladowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości znajdujących się w naszej Galerii .

 

Opr. Bogusław Gajecki

Autorami załączonych fotografii są :

- Marian Majowicz - IPA Rzeszów

- Wojtek Kulig - KWP Rzeszów

 

Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego

Rzeszów, dnia 18 sierpnia 2011r.

 

 

Sz.P.
Wiktor KOWAL
Prezes
Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych
w Rzeszowie

 

Uprzejmie informuję Pana Prezesa, że w kwietniu 2010r. powstało ogólnopolskie Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego z siedzibą w Pile. W listopadzie '2010r. w Rzeszowie został założony Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym zgodnie z zasadą funkcjonowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, celem podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu na drogach, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności głównie emerytowanych policjantów ruchu drogowego.

Zgodnie ze Statutem celem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego jest m.in. podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na drogach.

Cele przyjęte w statucie Stowarzyszenie ma zamiar realizować poprzez:

a) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w których można wykorzystać wiedzę fachową i doświadczenie emerytów i policjantów służby ruchu drogowego przy współpracy z czynnymi zawodowo policjantami , w tym w szczególności:
- organizację przedsięwzięć profilaktycznych w obszarze grup szczególnego ryzyka;
- obsługa kolizji w zakresie dokumentacyjnym tuż po ich zaistnieniu, na rzecz firm ubezpieczeniowych;
- wydawnictwo materiałów i środków służących upowszechnianiu bezpieczeństwa w ruchu na drogach;
- prowadzenie szkoleń zmierzających do poszerzenia wiedzy z tematyki dotyczącej ruchu drogowego wśród uczestników ruchu na drogach, w zakresie objętym regulacjami ustawowymi oraz programami organizacji rządowych i pozarządowych;
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących ruchu drogowego, w tym w szkołach Policji;
- wykonywanie projektów organizacji ruchu na drogach;
- wykonywanie audytów brd;
- udzielanie pomocy prawnej oraz porad osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych;
- przygotowanie i realizację zabezpieczeń imprez masowych organizowanych na drogach;
- przygotowywanie innych, nie wymienionych projektów działań oraz ich realizację w zakresie zgodnym ze statutem Stowarzyszenia.

b) podejmowanie działań mających na celu zmianę przepisów celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W chwili obecnej w poszczególnych województwach kraju tworzone są Oddziały Stowarzyszenia, a Podkarpacki Oddział liczy 11 Członków, emerytowanych policjantów ruchu drogowego.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie wśród Członków Związku, informacji o Stowarzyszeniu SEPERD.

 

Z   p o w a ż a n i e m

Przewodniczący
Podkarpackiego Oddziału
Stowarzyszenia Emerytowanych
Policjantów Ruchu Drogowego
mgr inż. Mariusz Woźniak

 

Dane kontaktowe:
SEPERD Podkarpacie
www.seperd.rzeszow.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
kom. 668 155 968
 

Komunikat - wycieczka do Wysowej !!!

Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów  Policyjnych - Koło  Nr 1 w Rzeszowie, organizuje dla swoich członków i ich rodzin wycieczkę do Wysowej w dniach 16.09 - 18.09.2011 r. Zaplanowaliśmy zwiedzanie Karpackiej Troi w Trzcinicy, skansenu budownictwa wiejskiego w Szymbarku, dla miłośników górskich wycieczek wyprawę na górę Jawor. Dla wszystkich wspólną zabawę przy ognisku, niespodzianki  zapowiedział właściciel ośrodka wczasów rodzinnych Zacisze w Wysowej.

Orientacyjny koszt wycieczki 130 złotych, chętnych zapraszamy w środy do siedziby Stowarzyszenia.

Bożena Szubart - wiceprezes Koła

 

Oferta wczasowa

OFERTA WCZASOWA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
JACEK JEZIK
UL. ŻEGLARSKA 4
78 - 131 DŹWIRZYNO
Tel. Kontaktowy 794 275 706
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Posiadam bardzo tanio pokoje do wynajęcia, w atrakcyjnej cenie 25 zł od osoby
w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, w pięknej miejscowości Dźwirzyno.


Obiekt jest usytuowany około 150 metrów od morza z piękną, dużą i czystą plażą. W pobliżu jest port rybacki i jezioro Resko. Bardzo dogodne są połączenia komunikacyjne w relacji Dźwirzyno - Kołobrzeg - Szczecin.

Do dyspozycji mam następujące pokoje:


Cztery pokoje na parterze, w tym:
- trzy pokoje z lodówką, czajnikiem elektrycznym, szklanki, talerze, sztućce, sprzęt plażowy ( parawan, krzesełko ), WC, umywalka i TV - prysznic wspólny
- jeden pokój z prysznicem, umywalką i WC , czajnik elektryczny,szklanki, talerze, sztućce, sprzęt plażowy ( parawan, krzesełko ).


Cztery pokoje na piętrze z balkonem z umywalką i WC, wyposażone w czajniki elektryczne, szklanki, talerze, sztućce, sprzęt plażowy ( parawan, krzesełko ), prysznic wspólny.

Dla klientów posiadamy kuchnię letnią w której jest duża lodówka, zlewozmywak, kuchenka gazowa, garnki, patelnia itp., w celu przygotowania we własnym zakresie posiłków.

Na posesji jest możliwość zaparkowania samochodu - gratis.
Posiadamy miejsce na grilla dla naszych klientów.
Mile widziani są klienci również ze swoimi domowymi zwierzętami.