Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj24
Wczoraj15
Wizyt w tygodniu209
Wizyt w miesiącu569
Łącznie wizyt76497

Dzisiaj jest: Niedziela
20 Października 2019
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga

Artykuły archiwalne 2018

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło posiedzenie w sprawach rozwiązywania bieżących problemów.


Prowadzący posiedzenie Jan Rusek - nowo wybrany prezes na VII Wojewódzkim Zjeździe Delegatów w dniu 8 czerwca br. przedstawił tematy posiedzenia, wśród których poinformował o udziale w spotkaniu w dniu 18 lipca w Zarządzie Głównym w sprawach dalszych losów ubezpieczenia grupowego emerytów i członków Stowarzyszenia oraz o podejmowanych w tych sprawach przez Zarząd Główny przedsięwzięciach.
Informował również i udziale po raz pierwszy po wyborach w spotkaniu integracyjnym z członkami koła w Sanoku. Odniósł pozytywne wrażenie o jego działalności.


Zgodnie z kolejnymi punktami posiedzenia pierwszy wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal informował o przebiegu Wojewódzkiego Święta Policji w Przemyślu oraz o udziale przedstawicieli Stowarzyszenia /Zarządu Wojewódzkiego i kół/ w pogrzebie długoletniego prezesa zarządu koła w Leżajsku i członka Zarządu Wojewódzkiego Władysława Bryniarskiego. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego, członków Stowarzyszenia , kolegów i przyjaciół oraz w imieniu Zarządu Wojewódzkiego NZSS Policjantów zmarłego nad trumną pożegnał Wiktor Kowal. Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę mocą której powołano zespół do spraw opiniowania wniosków kierowanych do Zarządu Głównego o pomoc finansową ze środków pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych w składzie: Wiktor Kowal, Stefania Rosińska i Danuta Gwóźdź.
Przedstawił również przyjętą przez Prezydium uchwałę o powołaniu Bogusława Trzpit na administratora strony internetowej Zarządu Wojewódzkiego na nową kadencję.

Prezydium przyjęło też uchwałę - przedstawioną przez sekretarz ZW Stefanię Rosińską by na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielić wyróżnieniami, pochwałami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego następujących członków Stowarzyszenia koła w Ropczycach: Zbigniew Laskowski, Jacek Stelmach, Zygmunt Wawro, Elżbieta Kozubowska, Donisław Syniec i Zdzisław Kwiek - za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków.
Natomiast prezes Jan Rusek przedstawił uchwałę przyjętą przez Prezydium i podziale zadań jego członków po VII Wojewódzki Zjeździe Delegatów.

 

Udział SEiRP w Święcie Policji na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Wojewódzkie Święto Policji na Podkarpaciu odbyło się w Przemyślu.


Po uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archidiecezjalnej dalsza część spotkania odbyła się na rynku według ceremoniału policyjnego, z udziałem najwyższych władz rządowych i samorządowych województwa oraz miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego i sąsiednich powiatów.
W uroczystości brali udział przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współdziałających z Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Przemyślu.
Podczas uroczystego apelu Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa w towarzystwie I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka wręczył kilkudziesięciu policjantom dokumenty na awanse w stopniach służbowych oraz inne wyróżnienia. W wystąpieniu okolicznościowym insp. Henryk Moskwa witając przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych z kraju i zagranicznych formacji policyjnych a także instytucji współdziałających z Policją powitał również obecnych na uroczystości emerytów policyjnych oraz innych organizacji pozarządowych.
W uroczystości brał również udział I wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal.
Gośćmi apelu był Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz byli komendanci wojewódzcy policji w Rzeszowie nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański, nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk oraz insp. w st. spocz. Kazimierz Kędzierski.
Uroczystość uświetniała Kompania Honorowa wraz ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


W dniu 24 lipca czyli w dniu Święta Policji pod tablicami umieszczonymi na frontonie Komendy Wojewódzkiej Policji ufundowanymi ku czci policjantów pomordowanych na wschodzie i poległych w służbie w latach 1919-2009 odbył się uroczysty apel - zgodnie z ceremoniałem policyjnym.
Podczas apelu przemówienie okolicznościowe wygłosił Komendant Wojewódzki insp. Henryk Moskwa i Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.
Były też wystąpienia okolicznościowe z życzeniami świątecznymi dla funkcjonariuszy i pracowników policji wicewojewody Lucyny Podhalicz, wicemarszałka Województwa Bogdana Romaniuka, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Jerzego Cyprysia a także przedstawiciela stowarzyszenia "Policja 1939", zaś kapelan Policji ks. Marek Buchman odmówił z uczestnikami apelu modlitwę za pomordowanych o zmarłych policjantów.
W apelu brała udział grupa członków Stowarzyszenia, w tym całe Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.
Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i kwiatów pod wymienionymi wcześniej tablicami. Wiązankę kwiatów od Stowarzyszenia złożyła delegacja w składzie: prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Rusek jego I zastępca Wiktor Kowal, prezes Zarządu Koła w Rzeszowie Marian Bileńki.
Po apelu odbyło się spotkanie członków Prezydium z udziałem zaproszonych gości : Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwy, jego zastępcy insp. Tadeusza Szymanka, kapelana Policji ks. Marka Buchmana, naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej mł. Insp. Mariusza Skiby, pani Beaty Gołdy i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Józefa Bąka, których w serdecznych słowach powitał prezes Zarządu Jan Rusek podkreślając, iż jest to spotkanie z okazji Święta Policji.
I wiceprezes ZW Wiktor Kowal poinformował, iż na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyróżnił odznaką "za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę, jego zastępcę insp. Zbigniewa Sowę, zastępców insp. Pawła Filipka, insp. Tadeusza Szymanka oraz panią Beatę Gołda.
Obecnym na spotkaniu zostały wręczone wyróżnienia, za które podziękował Komendant Wojewódzki.
Prezes Jan Rusek przekazał gratulacje wyróżnionym, Komendantowi gratulacje z okazji awansu na inspektora Policji oraz przekazał życzenia z okazji Święta Policji kierownictwu Komendy, a za jego pośrednictwem policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji w województwie. Przekazał również życzenia świąteczne przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i wszystkim policjantom w województwie.
Spotkanie przy poczęstunku słodyczami i napojami przebiegało w miłej atmosferze.


Z satysfakcją należy przyjąć, iż z okazji Święta Policji w uroczystościach organizowanych przez kierownictwa komend miejskich i powiatowych Policji uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich zarządów kół stowarzyszenia w województwie, którzy przekazywali życzenia świąteczne kierownictwom jednostek Policji, funkcjonariuszom i pracownikom Policji.
W niektórych jednostkach wręczali policjantom wyróżnienia w postaci odznak dyplomów.


Podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej w Brzozowie odznakę "za zasługi dla SEiRP" z dyplomem wręczył zastępcy Komendanta Powiatowego podinsp. Mariuszowi Urbanowi prezes Zarządu Koła Adam Pobidyński, a w Ropczycach tą odznakę wręczył Komendantowi Powiatowemu podinsp. Wojciechowi Rakowi prezes koła Zbigniew Laskowski.


W Leżajsku z tej okazji wręczonych zostało 10 funkcjonariuszom dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego.
W Święcie Policji w Sanoku brał udział były Komendant Powiatowy w tamtejszej jednostce, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia insp. w st. spocz. Mirosław Pawełko, który przekazał życzenia świąteczne od Zarządu Wojewódzkiego.


Doniosłą uroczystość dla funkcjonariuszy i pracowników Policji zorganizowało kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
Uroczystość odbyła się na rynku obok ratusza z pełnym ceremoniałem policyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów miasta i powiatu oraz Wicewojewody Lucyny Podhalicz oraz przedstawicieli służb mundurowych i instytucji współdziałających z Komendą Miejską, a także księży utrzymujących przyjazne kontakty z Komendą Miejską na czele z kapelanem Policji ks. Markiem Buchmanem.
W programie uroczystości były wystąpienia Komendanta Miejskiego insp. Bogusława Kani i Komendanta Wojewódzkiego insp. Henryka Moskwę oraz wręczenie dokumentów na awanse i wyróżnienia policjantkom i policjantom.
Otwarto na tę okoliczność świąteczną wystawę ?Policja w służbie mundurowej" oraz prezentowano wyposażenie Policji.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia reprezentowali Prezes Jan Rusek wraz z I v-ce Prezesem Wiktorem Kowalem , który z Komendantem Wojewódzkim wręczył insp. Bogdanowi Kani odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" i zastępcy Komendanta Miejskiego mł. insp. Mirosławowi Wośko odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem przyznanym przez Zarząd Główny.

 

Zaproszenie na wycieczkę do Krakowa

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zaproszenie na wycieczkę.


Zarząd Koła nr 1 SEiRP zaprasza na jednodniową wycieczkę do Krakowa z przesłaniem "Poznaj historię Krakowa".

Program przewiduje zwiedzanie:
Muzeum Narodowe w Krakowie - kolekcja twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907), do obejrzenia 500 dzieł tego artysty,
Podziemia Rynku w Krakowie z multimedialnym przekazem historii i tradycji miasta,
Fabryki Schindlera "Kraków w czasie okupacji 1939 - 1945" - niezwykle atrakcyjne i mało znane muzeum.


Termin wycieczki 7 październik 2018 r. (niedziela).
Cena 150 zł, która obejmuje: przejazd, opłaty parkingowe. opłatę przewodników, bilety wstępu oraz ubezpieczenie uczestników.
Cenę skalkulowano zakładając uczestnictwo 30 osób. Większa ilość spowoduje jej obniżenie. Istnieje także możliwość zwrotu ok. 40% kosztów z Sekcji Socjalnej KWP w Rzeszowie.
Potwierdzeniem udziału w wycieczce będzie wpłata 50 zł. w siedzibie SEiRP do dnia 26 września br.

Jeśli wycieczka nie dojdzie do skutku, zaliczki zostaną zwrócone. Wpłaty przyjmowane będą we wtorki i środy w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie SEiRP.
Zapraszamy koleżanki i kolegów z innych Kół SEiRP.
Z upoważnienia Zarządu


Prezes Koła nr 1
Marian Bileńki

 

Zaproszenie na teatralne spotkania

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie zawiadamia koleżanki i kolegów, że dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dysponuje biletami na comiesięczny spektakl teatralny. Osoby zainteresowane zakupem biletów  ( cena promocyjna około 10- złotych) oraz chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z poniższymi osobami: Marian Bileński 728-842-661; Andrzej Kosik 609-670-200.

 

Święto emerytów policyjnych w Sanoku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21.07.2018 r. już tradycyjnie z inicjatywy Prezesa Zarządu koła SEiRP w Sanoku Pana Mieczysława Sabata w resteuracji Galicja odbyło się spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia wraz z małżonkami.
W spotkaniu udział brał Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie kol. Jan Rusek .
Spotanie otworzył Prezes Koła w Sanoku Mieczysław Sabat, który przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie życzac miłej atmosfery oraz zabawy. Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie dziękując organizatorom za zaproszenie członków ZW złożył życzenia obecnym na spotkaniu. Zaapelowal o popularyzowanie dorobku Polski Ludowej oraz prawde o historii Milicji Obywatelskiej.
Spotanie trawało do późnych godzin wieczornych przy poczęstunku i muzyce w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

sanok swieto emerytow