Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj2
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu113
Wizyt w miesiącu935
Łącznie wizyt68881

Dzisiaj jest: Czwartek
21 Lutego 2019
Imieniny obchodzą
Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut,
Teodor, Wyszeniega

Do końca roku zostało 314 dni.
Zodiak: Ryba

Artykuły archiwalne 2018

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W dniu 30.10.2018 r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał orzeczenie dotyczące zaległych urlopów - dotyczy to osób, które odeszły na emeryturę w okresie 2001-2018 roku .
Wyrok jest już opublikowany i ostateczny. Dziennik Ustaw ,  INFOR.PL

Wzór wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. POBIERZ

Treść wyroku

 

  

Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania.

Przez 17 lat odchodzący ze służby dostawali zaniżony ekwiwalent. Teraz mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę zaległej kwoty.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo korzystny dla emerytowanych policjantów, może wywołać falę wniosków o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest wypłacany, gdy policjant odchodzi ze służby, najczęściej na emeryturę. Wtedy niewykorzystany urlop przelicza się na pieniądze i wypłaca równowartość wynagrodzenia urlopowego w gotówce.

NIŻSZE ŚWIADCZENIA
Od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej o ponad 1/4 wysokości. Wszystko bierze się z nowelizacji ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowelizacji od 19 października mają prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

ZMIANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Artykuł 115a ustawy o policji nawiązuje do poprzedniej regulacji, w której urlop policjantów był liczony w dniach kalendarzowych, a nie w dniach pracujących, jak obecnie - tłumaczył Stanisław Rymar, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. Określony w art. 115a ustawy o policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73 proc. dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną.

Wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega niezwłocznej publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia muszą się zmienić zasady obliczania ekwiwalentu na przyszłość.

WYPŁATA WSTECZ
Wyrok Trybunału wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie rodził istotne skutki prawne także dla tych policjantów, którzy już odeszli ze służby - wskazuje adwokat dr Marta Derlatka reprezentująca policjantów w Trybunale Konstytucyjnym. Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego (czyli wyliczonego w sposób bardziej korzystny niż przy przeliczniku 1/30 miesięcznego uposażenia za dzień urlopu) ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części.

Podstawę do tego daje z art. 145 a kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jeśli została ona oparta na przepisie uznanym później za niezgodny z konstytucją. Tak właśnie jest z decyzjami ustalającymi wysokość należnego im ekwiwalentu po tym, gdy TK uznał, że art. 115a ustawy o policji jest niezgodny z konstytucją, bo prowadzi do zaniżania ekwiwalentu. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma przy tym znaczenia, czy skarga będzie dotyczyła decyzji wydanej w 2002 r., 2012 r. czy 2018 r.

Sygnatura akt: K 7/15

RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY NSZZ POLICJANTÓW
Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przygotujemy teraz wzór wniosku do komendanta wojewódzkiego policji o wypłatę wyrównania ekwiwalentu, do złożenia tuż po tym, jak wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Pytanie, jak ekwiwalent będzie teraz liczony i czy wyniesie 1/22 czy 1/21 ostatniego uposażenia policjanta. Jeśli TK nie określi tego w uzasadnieniu do wyroku, zajmą się tym zapewne sądy administracyjne.

Źródło: www.rp.pl

 

Dzień Seniora

W dniu 20.11.2018 r. odbyło się w Grein Hotelu w Rzeszowie spotkanie parlamentarzystów z PO tj. Joanny Frydrych, Marzeny Okła-Drewnowicz, Anny Białkowskiej i Zdzisława Gawlik z grupą seniorów, w której udział wzięli także członkowie SEiRP w Rzeszowie.
Przedmiotem spotkania były problemy seniorów.
Przedstawiony został także projekt ustawy mającej na celu pomoc seniorom.

 20181120 dzien seniora 01

20181120 dzien seniora 02

 

Nowy Program Ubezpieczenia SEIRP 2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zawarł porozumienie z PZU Życie SA na wdrożenie współpracy w zakresie ubezpieczenia grupowego.

Nowy program "SEIRP2019" określa szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz wskazuje na formalności, które należy spełnić aby do niego przystąpić.

Wszystkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy PZU, których nazwiska i telefony umieszczono pod Programem.

Zarząd Koła zobowiązuje się do wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Dodatkowych informacji może udzielić M. Bileńki tel. 728 842 661.

Do pobrania:

1. Program

2. Deklaracja


Z upoważnienia Zarządu
Marian Bileńki

 

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.

Obrady prowadził prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Rusek, który powitał członków Zarządu, przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Monikę Tomczyk - reprezentującą PZU "Życie".


Zebranie dotyczyło m. innymi :

- zasad ubezpieczenia grupowego w PZU "Życie", które wyczerpująco omówiła Pani M. Tomczyk. Przeznaczone jest ono dla emerytów policyjnych i ich rodzin.
- Prezes Jan Rusek - delegat na Krajowy Zjazd Delegatów,który odbył się w dniach 25-27 października, przekazał informację z jego przebiegu.
- skarbnik Danuta Gwóźdź przedstawiła wydatki finansowe Zarządu Wojewódzkiego w 2018 r.
- Wiktor Kowal-były prezes Zarządu Wojewódzkiego omówił treść listu otwartego, w którym pogratulował Janowi Ruskowi wyboru na prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz przekazał gratulacje nowo wybranym członkom zarządów kół i ich prezesom, życząc im pomyślności w sprawowaniu służebnej roli wobec członków Stowarzyszenia w nowej kadencji.
- sekretarz ZW - Stefania Rosińska omówiła korzystanie z funduszu socjalnego KWP przez emerytów policyjnych w 2018 roku.


Przyjęty został plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2019 rok.

W dalszej części prezes Jan Rusek i wiceprezes Wiktor Kowal wręczyli od Zarządu Wojewódzkiego pisemne podziękowania byłym prezesom Kół: z Nowej Dęby- Zdzisławowi Trzeciakowi oraz z Krosna- Andrzejowi Penarowi, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji prezesów.
Ponadto Zdzisławowi Trzeciakowi wręczony został Dyplom Honorowego Prezesa Zarządu Koła, przyznany przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
Prezesowi koła w Ropczycach - Zbigniewowi Laskowskiemu wręczony został Dyplom Uznania dla Koła w Ropczycach, przyznany przez Zarząd Główny SEiRP.
Ryszard Pietruszka- były przewodniczący WKR oraz Ryszard Madej- były członek tej Komisji, otrzymali pisemne podziękowaniami za ich wieloletnią aktywność w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

2018_rzeszow_plenarne 001
2018_rzeszow_plenarne 002
2018_rzeszow_plenarne 003
2018_rzeszow_plenarne 004
2018_rzeszow_plenarne 005
2018_rzeszow_plenarne 006
2018_rzeszow_plenarne 007
2018_rzeszow_plenarne 008
2018_rzeszow_plenarne 009
2018_rzeszow_plenarne 010
2018_rzeszow_plenarne 011
2018_rzeszow_plenarne 012
2018_rzeszow_plenarne 013

 

Opracował :W.Kowal
Zdjęcia : A.Bomba

 

Sanockie Andrzejki

Do tradycji już należą zabawy integracyjne organizowane przez Zarząd Koła SEiRP Sanoku.

Również w tym roku pierwszego grudnia z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę ,tradycyjnych "Andrzejek" jak również 10 rocznicy powołania do życia Koła SEiRP w Sanoku, Zarząd koła w restauracji "Galicja" zorganizował zabawę taneczną, w której uczestniczyło 84 osoby, w tym 14 par z koła Emerytów i Rencistów Słowackich jak również aktualnych policjantów z Komendy Policji w Sninie , na czele z Prezydentem klubu kol. Jozefem Fedorko , z którymi koło w Sanoku oraz Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie 3 lata temu podpisali umowę o współpracy.

W zabawie uczestniczyli również członkowie innych służb mundurowych z terenu powiatu Sanockiego, z którymi Sanockie koło posiada podpisane Porozumienie o współpracy / Straż Pożarna, ZWiRWP, KZEiR SW/.
W zabawie uczestniczył również zaproszony na nią Prezes Wojewódzkiego Zarządu SEiRP w Rzeszowie wraz z małżonką kol.Jan Rusek , który w imieniu Prezesa Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie Antoniego Dudy odznaczył "Medalem za zasługi dla SEiRP" wraz z dyplomem 9 członków Koła w Sanoku, oraz 6 członków słowackich przyjaciół.

Na sanockiej zabawie uczestniczył również członek Zarządu Głównego ZWiR WP gen bryg. Bolesław Wolanin, który mając na uwadze działalność na rzecz Społeczeństwa i Praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości odznaczył :


- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Koła Emerytów ze Sniny kol. Rudolfa Porubskiego
- Złotą odznaką 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Prezesa Sanockiego koła kol. Mieczysława Sabata
- Srebrnym krzyżem zasługi członka Sanockiego Koła seniora kol. Edwarda Myśliwca
- Brązowym krzyżem zasługi Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie kol. Jana Ruska
- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Sanockiego koła SEiRP kol. Adama Sieczkowskiego oraz członka koła SEiRP w Rzeszowie kol. Ryszarda Tyczyńskiego

W trakcie trwającej do wczesnych godzin rannych wspólnej zabawy w czasie , której do tańca przygrywał zespół muzyczny "Exspert" doszło do pogłębienia relacji pomiędzy bratnimi organizacjami . Spotkanie zakończono wspólną wolą dalszej kontynuacji wspólnych spotkań i zabaw na terenie Polski i Słowacji.

 

2018_sanok_andrzejki_01
2018_sanok_andrzejki_02
2018_sanok_andrzejki_03
2018_sanok_andrzejki_04
2018_sanok_andrzejki_05
2018_sanok_andrzejki_06


Autor: Mieczysław Sabat