Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj1
Wczoraj30
Wizyt w tygodniu31
Wizyt w miesiącu543
Łącznie wizyt74683

Dzisiaj jest: Wtorek
20 Sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela,
Sieciech, Szwieciech, Świeciech,
Sobiesław

Do końca roku zostało 134 dni.
Zodiak: Lew

Artykuły archiwalne 2018

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 30.10.2018 r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał orzeczenie dotyczące zaległych urlopów - dotyczy to osób, które odeszły na emeryturę w okresie 2001-2018 roku .
Wyrok jest już opublikowany i ostateczny. Dziennik Ustaw ,  INFOR.PL

Wzór wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. POBIERZ

Treść wyroku

 

  

Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania.

Przez 17 lat odchodzący ze służby dostawali zaniżony ekwiwalent. Teraz mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę zaległej kwoty.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo korzystny dla emerytowanych policjantów, może wywołać falę wniosków o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest wypłacany, gdy policjant odchodzi ze służby, najczęściej na emeryturę. Wtedy niewykorzystany urlop przelicza się na pieniądze i wypłaca równowartość wynagrodzenia urlopowego w gotówce.

NIŻSZE ŚWIADCZENIA
Od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej o ponad 1/4 wysokości. Wszystko bierze się z nowelizacji ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowelizacji od 19 października mają prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

ZMIANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Artykuł 115a ustawy o policji nawiązuje do poprzedniej regulacji, w której urlop policjantów był liczony w dniach kalendarzowych, a nie w dniach pracujących, jak obecnie - tłumaczył Stanisław Rymar, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. Określony w art. 115a ustawy o policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73 proc. dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną.

Wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega niezwłocznej publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia muszą się zmienić zasady obliczania ekwiwalentu na przyszłość.

WYPŁATA WSTECZ
Wyrok Trybunału wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie rodził istotne skutki prawne także dla tych policjantów, którzy już odeszli ze służby - wskazuje adwokat dr Marta Derlatka reprezentująca policjantów w Trybunale Konstytucyjnym. Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego (czyli wyliczonego w sposób bardziej korzystny niż przy przeliczniku 1/30 miesięcznego uposażenia za dzień urlopu) ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części.

Podstawę do tego daje z art. 145 a kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jeśli została ona oparta na przepisie uznanym później za niezgodny z konstytucją. Tak właśnie jest z decyzjami ustalającymi wysokość należnego im ekwiwalentu po tym, gdy TK uznał, że art. 115a ustawy o policji jest niezgodny z konstytucją, bo prowadzi do zaniżania ekwiwalentu. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma przy tym znaczenia, czy skarga będzie dotyczyła decyzji wydanej w 2002 r., 2012 r. czy 2018 r.

Sygnatura akt: K 7/15

RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY NSZZ POLICJANTÓW
Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przygotujemy teraz wzór wniosku do komendanta wojewódzkiego policji o wypłatę wyrównania ekwiwalentu, do złożenia tuż po tym, jak wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Pytanie, jak ekwiwalent będzie teraz liczony i czy wyniesie 1/22 czy 1/21 ostatniego uposażenia policjanta. Jeśli TK nie określi tego w uzasadnieniu do wyroku, zajmą się tym zapewne sądy administracyjne.

Źródło: www.rp.pl

 

Dzień Seniora

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 20.11.2018 r. odbyło się w Grein Hotelu w Rzeszowie spotkanie parlamentarzystów z PO tj. Joanny Frydrych, Marzeny Okła-Drewnowicz, Anny Białkowskiej i Zdzisława Gawlik z grupą seniorów, w której udział wzięli także członkowie SEiRP w Rzeszowie.
Przedmiotem spotkania były problemy seniorów.
Przedstawiony został także projekt ustawy mającej na celu pomoc seniorom.

 20181120 dzien seniora 01

20181120 dzien seniora 02

 

Nowy Program Ubezpieczenia SEIRP 2019

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zawarł porozumienie z PZU Życie SA na wdrożenie współpracy w zakresie ubezpieczenia grupowego.

Nowy program "SEIRP2019" określa szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz wskazuje na formalności, które należy spełnić aby do niego przystąpić.

Wszystkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy PZU, których nazwiska i telefony umieszczono pod Programem.

Zarząd Koła zobowiązuje się do wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Dodatkowych informacji może udzielić M. Bileńki tel. 728 842 661.

Do pobrania:

1. Program

2. Deklaracja


Z upoważnienia Zarządu
Marian Bileńki

 

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.

Obrady prowadził prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Rusek, który powitał członków Zarządu, przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Monikę Tomczyk - reprezentującą PZU "Życie".


Zebranie dotyczyło m. innymi :

- zasad ubezpieczenia grupowego w PZU "Życie", które wyczerpująco omówiła Pani M. Tomczyk. Przeznaczone jest ono dla emerytów policyjnych i ich rodzin.
- Prezes Jan Rusek - delegat na Krajowy Zjazd Delegatów,który odbył się w dniach 25-27 października, przekazał informację z jego przebiegu.
- skarbnik Danuta Gwóźdź przedstawiła wydatki finansowe Zarządu Wojewódzkiego w 2018 r.
- Wiktor Kowal-były prezes Zarządu Wojewódzkiego omówił treść listu otwartego, w którym pogratulował Janowi Ruskowi wyboru na prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz przekazał gratulacje nowo wybranym członkom zarządów kół i ich prezesom, życząc im pomyślności w sprawowaniu służebnej roli wobec członków Stowarzyszenia w nowej kadencji.
- sekretarz ZW - Stefania Rosińska omówiła korzystanie z funduszu socjalnego KWP przez emerytów policyjnych w 2018 roku.


Przyjęty został plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na 2019 rok.

W dalszej części prezes Jan Rusek i wiceprezes Wiktor Kowal wręczyli od Zarządu Wojewódzkiego pisemne podziękowania byłym prezesom Kół: z Nowej Dęby- Zdzisławowi Trzeciakowi oraz z Krosna- Andrzejowi Penarowi, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji prezesów.
Ponadto Zdzisławowi Trzeciakowi wręczony został Dyplom Honorowego Prezesa Zarządu Koła, przyznany przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
Prezesowi koła w Ropczycach - Zbigniewowi Laskowskiemu wręczony został Dyplom Uznania dla Koła w Ropczycach, przyznany przez Zarząd Główny SEiRP.
Ryszard Pietruszka- były przewodniczący WKR oraz Ryszard Madej- były członek tej Komisji, otrzymali pisemne podziękowaniami za ich wieloletnią aktywność w Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

 

2018_rzeszow_plenarne 001
2018_rzeszow_plenarne 002
2018_rzeszow_plenarne 003
2018_rzeszow_plenarne 004
2018_rzeszow_plenarne 005
2018_rzeszow_plenarne 006
2018_rzeszow_plenarne 007
2018_rzeszow_plenarne 008
2018_rzeszow_plenarne 009
2018_rzeszow_plenarne 010
2018_rzeszow_plenarne 011
2018_rzeszow_plenarne 012
2018_rzeszow_plenarne 013

 

Opracował :W.Kowal
Zdjęcia : A.Bomba

 

Sanockie Andrzejki

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Do tradycji już należą zabawy integracyjne organizowane przez Zarząd Koła SEiRP Sanoku.

Również w tym roku pierwszego grudnia z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę ,tradycyjnych "Andrzejek" jak również 10 rocznicy powołania do życia Koła SEiRP w Sanoku, Zarząd koła w restauracji "Galicja" zorganizował zabawę taneczną, w której uczestniczyło 84 osoby, w tym 14 par z koła Emerytów i Rencistów Słowackich jak również aktualnych policjantów z Komendy Policji w Sninie , na czele z Prezydentem klubu kol. Jozefem Fedorko , z którymi koło w Sanoku oraz Zarząd Wojewódzki SEiRP w Rzeszowie 3 lata temu podpisali umowę o współpracy.

W zabawie uczestniczyli również członkowie innych służb mundurowych z terenu powiatu Sanockiego, z którymi Sanockie koło posiada podpisane Porozumienie o współpracy / Straż Pożarna, ZWiRWP, KZEiR SW/.
W zabawie uczestniczył również zaproszony na nią Prezes Wojewódzkiego Zarządu SEiRP w Rzeszowie wraz z małżonką kol.Jan Rusek , który w imieniu Prezesa Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie Antoniego Dudy odznaczył "Medalem za zasługi dla SEiRP" wraz z dyplomem 9 członków Koła w Sanoku, oraz 6 członków słowackich przyjaciół.

Na sanockiej zabawie uczestniczył również członek Zarządu Głównego ZWiR WP gen bryg. Bolesław Wolanin, który mając na uwadze działalność na rzecz Społeczeństwa i Praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości odznaczył :


- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Koła Emerytów ze Sniny kol. Rudolfa Porubskiego
- Złotą odznaką 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Prezesa Sanockiego koła kol. Mieczysława Sabata
- Srebrnym krzyżem zasługi członka Sanockiego Koła seniora kol. Edwarda Myśliwca
- Brązowym krzyżem zasługi Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie kol. Jana Ruska
- Medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy WP członka Sanockiego koła SEiRP kol. Adama Sieczkowskiego oraz członka koła SEiRP w Rzeszowie kol. Ryszarda Tyczyńskiego

W trakcie trwającej do wczesnych godzin rannych wspólnej zabawy w czasie , której do tańca przygrywał zespół muzyczny "Exspert" doszło do pogłębienia relacji pomiędzy bratnimi organizacjami . Spotkanie zakończono wspólną wolą dalszej kontynuacji wspólnych spotkań i zabaw na terenie Polski i Słowacji.

 

2018_sanok_andrzejki_01
2018_sanok_andrzejki_02
2018_sanok_andrzejki_03
2018_sanok_andrzejki_04
2018_sanok_andrzejki_05
2018_sanok_andrzejki_06


Autor: Mieczysław Sabat