Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj5
Wczoraj42
Wizyt w tygodniu121
Wizyt w miesiącu1089
Łącznie wizyt90272

Dzisiaj jest: Czwartek
29 Października 2020
Imieniny obchodzą
Euzebia, Franciszek, Longin, Longina,
Lubogost, Narcyz, Teodor, Wioletta

Do końca roku zostało 64 dni.
Zodiak: Skorpion

Artykuły archiwalne 2018

Kontynuacja dobrych kontaktów z samorządem Rzeszowa

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

KONTYNUACJA DOBRYCH KONTAKTÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W RZESZOWIE Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI MIASTA RZESZOWA

Do tradycji należą pozytywne relacje Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu koła z samorządem miasta Rzeszowa i Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa.
Wielu członków Stowarzyszenia należy również do Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i prowadzi w nim aktywną działalność na rzecz miasta.
Prezydent miasta Rzeszowa uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, a gdy nie miał takich możliwości na posiedzeniach reprezentowali Prezydenta jego zastępcy Janusz Ustrobiński i Stanisław Sieńko oraz pełnomocnik Prezydenta Henryk Wolicki.
Za swą życzliwość i aktywność dla Stowarzyszenia - na wniosek Zarządu Wojewódzkiego - Zarząd Główny uhonorował ich swoimi wyróżnieniami a w tym najwyższym - odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP", zaś działaczy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa Zdzisława Daraża /byłego przewodniczącego jego zarządu/ i Krzysztofa Kadłuckę odznaką "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem.


W dniu 19 sierpnia br. w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza odbyło się okolicznościowe spotkanie członków i sympatyków TPR z okazji 74 rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa.
Historię powstania województwa z siedzibą w Rzeszowie oraz jego znaczenie dla rozwoju miasta i regionu przedstawił w swym wystąpieniu dyr. IILO - Andrzej Szymanek - historyk z wykształcenia.
W posiedzeniu tym uczestniczyła liczna grupa członków SEiRP - będących również członkami TPR - z członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego: z nowym jego prezesem Janem Ruskiem, z jego I wiceprezesem Wiktorem Kowalem oraz Stefanią Rosińską i Danutą Gwóźdź.
Prowadzący spotkanie również nowy przewodniczący Zarządu TPR dr Henryk Pietrzak - po powitaniu zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sieńkę i pozostałych uczestników spotkania- w serdecznych słowach powitał również prezesa ZW SEiRP Jana Ruska, który wraz z Wiktorem Kowalem wręczyli Stanisławowi Sieńce odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP".
Z uwagi na to, iż Wiktor Kowal - pełniący przez 12 lat funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP - w bieżącym roku przestał sprawować tę funkcję, swoją obecność na spotkaniu wykorzystał do podziękowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa i jego zastępcom Henrykowi Wolickiemu i Przewodniczącemu Rady Miasta Andrzejowi Decowi za życzliwe wspieranie działalności Stowarzyszenia przez okres sprawowania przez niego funkcji prezesa. Słowa podziękowania za owocne współdziałanie skierował również do Zarządu TPR.
Wyraził również przekonanie, iż nowy prezes ZW Jan Rusek będzie kontynuował współdziałanie z władzami samorządowymi miasta i Zarządem TPR z jeszcze większą aktywnością.

 

Żegnaj lato na rok...

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Członkowie Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie spotkali się aby uczcić koniec lata.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, przy pięknej pogodzie na strzelnicy w Borze.
Przy okazji spotkania obecny prezes wręczył swojej poprzedniczce Pani Prezes Jadwidze Michalczyk pismo Zarządu Głównego SEiRP nadające jej tytuł Honorowego Prezesa naszego koła.
Ten honorowy tytuł nadaje Zarząd Główny tylko wyjątkowo zasłużonym członkom stowarzyszenia.
Nasze spotkanie zaszczycił były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadisp. Józef Gdański.

 

_9280156-2
_9280164-2
_9280166-2
_9280169-2
_9280170-2
_9280171-2
_9280177-2
_9280178-2
_9280180-2
_9280188-2
_9280191-2
_9280192-2
_9280199-2
_9280203-2
_9280206-2

 

Komunikat dotyczący publikacji artykułów na stronie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
 

Hej Bieszczady jakie cudne...

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Przeworsku w dniach 5-6.10.2018r zorganizował wycieczkę autokarową w Bieszczady.
W wycieczce brali udział emeryci i policjanci z powiatu przeworskiego a także Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Jan Rusek, b. Dowódca OP płk Bronisław Buniowski, b. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Wiesław Basista.
Wycieczka przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze a także dopisała nam przecudna pogoda.


....Wrócimy tu znów za rok ...

 

DSC03712
DSC03719
DSC03781
DSC03880
DSC03898

 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 30.10.2018 r. Trybunał Konstytucyjny RP wydał orzeczenie dotyczące zaległych urlopów - dotyczy to osób, które odeszły na emeryturę w okresie 2001-2018 roku .
Wyrok jest już opublikowany i ostateczny. Dziennik Ustaw ,  INFOR.PL

Wzór wniosku o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. POBIERZ

Treść wyroku

 

  

Po wyroku Trybunału ws. ekwiwalentu za urlop: tysiące byłych policjantów mają prawo do wyrównania.

Przez 17 lat odchodzący ze służby dostawali zaniżony ekwiwalent. Teraz mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę zaległej kwoty.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo korzystny dla emerytowanych policjantów, może wywołać falę wniosków o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest wypłacany, gdy policjant odchodzi ze służby, najczęściej na emeryturę. Wtedy niewykorzystany urlop przelicza się na pieniądze i wypłaca równowartość wynagrodzenia urlopowego w gotówce.

NIŻSZE ŚWIADCZENIA
Od 19 października 2001 r. ten ekwiwalent jest wypłacany funkcjonariuszom w zaniżonej o ponad 1/4 wysokości. Wszystko bierze się z nowelizacji ustawy o policji z 27 lipca 2001 r., która zmieniła zasady udzielania funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego. Wcześniej mieli oni do dyspozycji 30 dni kalendarzowych. Po wejściu w życie nowelizacji od 19 października mają prawo do wolnego w wymiarze 26 dni roboczych.

Przez te wszystkie lata nie zmienił się jednak art. 115a ustawy o policji dotyczący obliczania ekwiwalentu za każdy dzień niewykorzystanego urlopu, który po zmianie przepisów wynosił 1/30 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 115a ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

ZMIANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Artykuł 115a ustawy o policji nawiązuje do poprzedniej regulacji, w której urlop policjantów był liczony w dniach kalendarzowych, a nie w dniach pracujących, jak obecnie - tłumaczył Stanisław Rymar, sędzia TK, w uzasadnieniu do wyroku. Określony w art. 115a ustawy o policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73 proc. dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną.

Wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega niezwłocznej publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia muszą się zmienić zasady obliczania ekwiwalentu na przyszłość.

WYPŁATA WSTECZ
Wyrok Trybunału wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie rodził istotne skutki prawne także dla tych policjantów, którzy już odeszli ze służby - wskazuje adwokat dr Marta Derlatka reprezentująca policjantów w Trybunale Konstytucyjnym. Policjanci, którzy wszczęli po odejściu ze służby postępowania o wypłatę dodatkowego (czyli wyliczonego w sposób bardziej korzystny niż przy przeliczniku 1/30 miesięcznego uposażenia za dzień urlopu) ekwiwalentu i przegrali, będą mieli możliwość wznowienia postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych w swoich sprawach i wtedy naturalnie wyrok TK musi być uwzględniany w rozstrzygnięciach. Natomiast wszyscy ci policjanci, którzy nie wszczynali postępowań, mogą teraz wystąpić do właściwego przełożonego o wypłatę ekwiwalentu w odpowiedniej części.

Podstawę do tego daje z art. 145 a kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje możliwość wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji, jeśli została ona oparta na przepisie uznanym później za niezgodny z konstytucją. Tak właśnie jest z decyzjami ustalającymi wysokość należnego im ekwiwalentu po tym, gdy TK uznał, że art. 115a ustawy o policji jest niezgodny z konstytucją, bo prowadzi do zaniżania ekwiwalentu. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma przy tym znaczenia, czy skarga będzie dotyczyła decyzji wydanej w 2002 r., 2012 r. czy 2018 r.

Sygnatura akt: K 7/15

RAFAŁ JANKOWSKI, PRZEWODNICZĄCY NSZZ POLICJANTÓW
Wyrok Trybunału to ogromny sukces, bo jest korzystny nie tylko dla kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy odeszli ze służby w ciągu ostatnich 17 lat, ale także dla byłych strażników granicznych, funkcjonariuszy BOR, CBA i SOP, którzy mają te same co policja zasady liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Przygotujemy teraz wzór wniosku do komendanta wojewódzkiego policji o wypłatę wyrównania ekwiwalentu, do złożenia tuż po tym, jak wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Pytanie, jak ekwiwalent będzie teraz liczony i czy wyniesie 1/22 czy 1/21 ostatniego uposażenia policjanta. Jeśli TK nie określi tego w uzasadnieniu do wyroku, zajmą się tym zapewne sądy administracyjne.

Źródło: www.rp.pl