Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj5
Wczoraj50
Wizyt w tygodniu103
Wizyt w miesiącu1420
Łącznie wizyt119056

Dzisiaj jest: Środa
30 Listopada 2022
Andrzejki
Imieniny obchodzą
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura,
Zbysława

Do końca roku zostało 32 dni.
Zodiak: Strzelec

Artykuły archiwalne 2016

Karnawał lubaczowski

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dnia 30.01.2016 r. w Restauracji u Dina przy ul. Kraszewskiego 3 w Lubaczowie Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lubaczowie zorganizowało spotkanie dla emerytów i rencistów policyjnych oraz ich członkami rodzin z terenu powiatu lubaczowskiego, w którym m.in. uczestniczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie Kol. Ryszard Tyczyński.

Zebranych przywitał Prezes Koła Kol. Józef Leszczyński wśród których byli także zaproszeni goście tj. emeryci Straży Granicznej wchodzących w struktury Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych powiatu lubaczowskiego, emeryci cywilni, pracownicy służby zdrowia, lasów państwowych, Stacji Kontroli Pojazdów Auto-Test. Podczas spotkania Wiceprezes ZO Kol. Ryszard Tyczyński podsumował działalność struktur Stowarzyszenia w jubileuszowym 2015 r. na terenie Podkarpacia, z uwzględnieniem koła lubaczowskiego. Nakreślił też kierunki pracy Stowarzyszenia w 2016 r.
Wiceprezes Koła SEiRP w Lubaczowie przedstawił harmonogram oraz warunki uczestnictwa podczas wycieczki do Wisły, Czech i Słowacji, jaką zaplanowano na okres 27.06.16 - 02.07.16 r. Spotkanie po części oficjalnej przyjęło charakter karnawałowego, podczas którego przy dźwiękach muzyki zespołu "Akces"w miłej atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych.

lubaczow_karnawal_2016_01
lubaczow_karnawal_2016_02
lubaczow_karnawal_2016_03
lubaczow_karnawal_2016_04
lubaczow_karnawal_2016_05
lubaczow_karnawal_2016_06
lubaczow_karnawal_2016_07

Autor: Marek Kisz

 

Zebranie sprawozdawcze w Sanoku

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 15 stycznia o godzinie 16-tej odbyło się zebranie sprawozdawcze w kole SEiRP w Sanoku.
Na zabraniu zostały wręczone dyplomy gratulacyjne członkom naszego koła.w zebraniu uczestniczyło 38 członków.
Walne zebranie podjęło 3 uchwały oraz uchwalono zakres pracy Zarządu na rok 2016.

sanok_zebranie_01
sanok_zebranie_02
sanok_zebranie_03
sanok_zebranie_04

Autor: M.Sabat

 

Spotkanie noworoczno-opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Aktywność Stowarzyszenia w ubiegłym roku na Podkarpaciu wynikała w dużej mierze z jubileuszu XXV-lecia jego powołania, zwłaszcza w drugiej połowie roku 2015. W pierwszej połowie 2015 roku tradycyjnie zgodnie ze statutem działalność struktur Stowarzyszenia podporządkowana była obowiązkowi odbycia zebrań sprawozdawczych powiązanych z opłatkami, spotkaniami karnawałowymi i świętem kobiet. Obszerne relacje z tych zebrań i spotkań znajdują się w numerze 2-3 z grudnia 2015 roku Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego.

Natomiast tegoroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe Zarządu Wojewódzkiego odbyło się 28 stycznia i miało charakter dwuczęściowy. W pierwszej jego części odbytej w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przedstawił w swym wystąpieniu informację o działalności struktur Stowarzyszenia w województwie w 2015 roku, a w tym obszernie o spotkaniach i uroczystościach poświęconych XXV-leciu powołania Stowarzyszenia. Informacje z tych uroczystości i spotkań zostały zamieszczone w Biuletynie Jubileuszowym Nr1 Zarządu Głównego.

oplatek zw

 

W spotkaniu tym wzięło udział ponad 70 osób. Wśród zaproszonych gości był serdecznie witany insp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji powołany na to stanowisko 12 stycznia br. Z tej okazji Zarząd Wojewódzki skierował do insp. K. Pobuty list gratulacyjny podkreślając w nim bardzo życzliwy stosunek do Stowarzyszenia podczas sprawowania funkcji I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, a następnie Komendanta Miejskiego w Przemyślu. Zabierając głos na posiedzeniu insp. K. Pobuta podziękował za zaproszenie na spotkanie deklarjąc wszechstronną pomoc dla Stowarzyszenia. Biorący udział w spotkaniu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Piotr Michna otrzymał medal XXV- lecia Stowarzyszenia z dyplomem jubileuszowym wręczony przez prezesa Wiktora Kowala i insp. dr K. Pobutę. Wręczyli oni również medal z dyplomem Adamowi Zabłockiemu i odznakę " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" Piotrowi Malinowskiemu - sponsorom z Przeworska.

Obecny na spotkaniu przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z insp. K. Pobutą wręczyli odznaki XXV- lecia NSZZ Policjantów członkom Stowarzyszenia Januszowi Skrzatowi i Zdzisławowi Trzeciakowi. Wiktor Kowal wręczył zegary z logo Stowarzyszenia : kapelanowi Policji ks. Markowi Buchmanowi, Komendantowi Miejskiemu Policji w Rzeszowie insp. Witoldowi Szczekali, mł. insp. Wiesławowi Dybasiowi oraz wszystkim prezesom zarządów kół. Później prezes Wiktor Kowal zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie opłatkowe, któremu celebrował ks. Marek Buchman. Uczestnicy dzielili się opłatkami, a orkiestra intonowała znane kolędy. Było też coś dla ciała, a chętni mogli także zatańczyć. Uczestniczący w spotkaniu zaprzyjaźniony ze Stowarzyszeniem redaktor Roman Małek zamieścił relację ze spotkania w miesięczniku " Echo Rzeszowa".

 

 

Karnawał w Tarnobrzegu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Tarnobrzeskie SEiRP w swoim programie obchodów 25-lecia stowarzyszenia przyjęło między innymi do realizacji zadanie pogłębionej integracji w środowisku, w którym funkcjonuje. Sprzyjały temu celowi zbiorowe wyjazdy na grzybobranie, spotkania plenerowe przy ognisku, muzyce, poczęstunku a także wieczorki taneczne. Te ostatnie uznano za bardzo udane, zwłaszcza wtedy, kiedy niema warunków do wspólnych przeżyć w plenerze.

Pierwszy wieczorek taneczny, który zorganizowano w drugiej części Jubileuszowego Zebrania Koła wyłonił wkrótce potrzebę następnego. Karnawałowy czas sprzyjający zabawom to kolejny wieczorek taneczny, który podobnie jak poprzednie zorganizowano w lokalu "Sonata" w dniu 05-02-2016 roku. Tym razem oprócz par emeryckich uczestniczyły w zabawie pary małżeństw policyjnych z Komisariatu Policji w Gorzycach z jego komendantem Andrzejem Swatkiem oraz członkowie IPA regionu Tarnobrzeskiego z czynnej służby.

Łącznie w walcach, tangach wirowało 40 osób. Panowie z drugiej grupy nie kryjąc zadowolenia z ubawu, pół żartem pół serio deklarowali, że emocjonalnie przybliżyli się do panów grupy pierwszej i przyłączą się do ich organizacji od kąt przejdą w stan spoczynku.

tarnobrzeg_karnawal_01
tarnobrzeg_karnawal_02
tarnobrzeg_karnawal_03
tarnobrzeg_karnawal_04
tarnobrzeg_karnawal_05
tarnobrzeg_karnawal_06

Zdjęcia: Wiesław Wolak
Autor tekstu: Bronisław Zimny

 

Zebranie sprawozdawcze w Tarnobrzegu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Dnia 23-02-2016 roku odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze członków Tarnobrzeskiego Koła SEiRP.

Otwierając obrady, prezes Zarządu Koła Stanisław Czachurski powitał gości: V-ce prezesa ZW SEiRP Tadeusza Kagana, przewodniczącą koła NSZZP Marzenę Sajbot, reprezentującą również Komendanta Miejskiego Policji, przywitał wszystkich członków. Po spełnieniu wszystkich procedur formalnych złożył sprawozdanie z rocznej działalności koła. Dominowała w nim tematyka obchodów 25-lecia Stowarzyszenia, ze szczególnym podkreśleniem tych elementów obchodów, które były w zamiarze koła. Odniósł się także do pakietu spraw socjalnych, polityki senioralnej, przedstawił zamiary działań na rok bieżący.
Tadeusz Woźniak zapoznał zebranych z protokołem komisji rewizyjnej, nie stwierdzając zaniedbań w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, oraz uchwał własnych koła. Mówcy w ożywionej, swobodnej lecz wyważonej dyskusji okazywali zatroskanie o więź środowiskową, organizacyjną, ubolewali z powodu niektórych publicznych wypowiedzi polityków wyrażających się z pogardą o ludziach służb zaangażowanych zawodowo w ochronie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego w PRL, doceniano wyrosłą aktywność członków koła w jubileuszowym roku mając nadzieję, że będzie ona trwała. Zatwierdzono decyzje zarządu koła o skreśleniu kilku członków koła, rażąco naruszających postanowienia statutu.
V-ce prezes zarządu koła Adam Kanios przedstawił propozycję planu pracy koła na rok bieżący, która została przez zebranie zaakceptowana.

Po spożyciu posiłku i po przybyciu na salę obrad szefa Wojewódzkiej struktury NSZZP asp. szt. Józefa Bąka odbyła się miła uroczystość dekoracji medalami XXV lecia NSZZP członków tarnobrzeskiego koła SEiRP.
Odznaczonymi zostali: Stanisław Czachurski, Maria Dziuba, Adam Kanios, Ryszard Madej oraz Wiesław Wolak.

tarnobrzeg_zebranie_01
tarnobrzeg_zebranie_02
tarnobrzeg_zebranie_03
tarnobrzeg_zebranie_04
tarnobrzeg_zebranie_05
tarnobrzeg_zebranie_06
tarnobrzeg_zebranie_07
tarnobrzeg_zebranie_08

Zdjęcia: Wiesław Wolak
Autor tekstu: Bronisław Zimny