Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj4
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu133
Wizyt w miesiącu564
Łącznie wizyt62209

Dzisiaj jest: Piątek
21 Września 2018
Imieniny obchodzą
Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita,
Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz,
Mira

Do końca roku zostało 102 dni.
Zodiak: Panna

Artykuły archiwalne 2016

Walne Posiedzenie Koła w Leżajsku

W dniu 14.05.2016 r. w Grodzisku Dolnym odbyło się Walne Posiedzenie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Leżajsku.


Uczestniczyło w nim 34 osoby a wśród nich - poza Prezesem i członkami Zarządu Koła w Leżajsku również zaproszeni na uroczystość przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego wspólnie z Panem Prezesem Wiktorem Kowalem.
Na wstępie Pan Prezes Koła Władysław Bryniarski przedstawił przybyłych na zaproszenie gości, członków koła i osób wspierających po czym zreferował sprawozdanie z działalności Koła. Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu scharakteryzował powstanie Stowarzyszenia w kraju i województwie oraz rolę i działania Zarządu Głównego i jego Prezesa Zdzisława Czarneckiego w obronie nabytych praw socjalno-bytowych oraz dobrego imienia emerytów i rencistów policyjnych uzasadniając potrzebę istnienia Stowarzyszenia jako jedynej i profesjonalnej organizacji reprezentującej nasze środowisko emeryckie.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan dr Marian Szkodziński przedstawił sprawozdanie z kontroli całokształtu działalności koła i jego Zarządu.
Zgodnie z przyjętym programem uroczystości Pan Wiktor Kowal i Władysław Bryniarski wręczyli członkom zarządu koła, działaczom Stowarzyszenia oraz zaproszonym osobom na spotkanie medale i dyplomy. Ogółem wyróżnionych zostało 5 osób.
Na zakończenie Pan Prezes Władysław Bryniarski podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i zaprosił wszystkich na obiad i poczęstunek. Dalszą część spotkania uatrakcyjnił zespół muzyczny Akropolis wspaniałymi melodiami z lat 70 i 80 ubiegłego wieku.

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Informacja o pikniku

Zarząd Koła nr 1 SEiRP w Rzeszowie organizuje
w dniu 22-07-2016 roku początek o godzinie 15.00
piknik na terenie Hotelu Janiowe Wzgórza dla członków i ich rodzin.

 

Szczegółowych informacji w sprawie pikniku udziela Prezes Jadwiga Michalczyk tel. 694-992-163

Łączny koszt wynosi 45 złotych na osobę z czego Stowarzyszenie pokrywa 25 złotych na osobę.

Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału.

Kosik Andrzej

 

Posiedzenie Prezydium ZW SEiRP w Rzeszowie

Prowadzący obrady Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal przedstawił obszerną informacje z przebiegu obrad Zarządu Głównego w dniach 25 i 26 kwietnia 2016 roku w obiektach Policji, gdzie odbywają się szkolenia przewodników psów służbowych i ich tresura w Sułkowicach.
Stwierdził, iż najwięcej czasu poświęcił zarząd projektowi zmian w statucie, które przedstawił przewodniczący komisji prawno-statutowej i wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk.

 

posiedzenie zw 01

posiedzenie zw 02

posiedzenie zw 03


Na wniosek komisji uchwał i wniosków w głosowaniu jawnym większością głosów Zarząd Główny przyjął następujące uchwały :
- w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok i przyjęcia budżetu na 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 rok jako organizacji pożytku publicznego
- w sprawie podjęcia działalności gospodarczej
- w sprawie wyróżnień na wniosek zarządów kół i poparcia przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Główny w podjętej uchwale wyróżnił z województwa podkarpackiego : odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" 14 osób, odznaką "Za zasługi dla SEiRP z dyplomem" 19 osób, "Dyplomem uznania" 19 osób
- w sprawie wyróżnień korespondentów Biuletynu Informacyjnego Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie wśród wyróżnionych zarządów po Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze został zakwalifikowany z Zarządem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim na IV miejscu i wyróżniony nagrodą I stopnia.
Takie nagrody I stopnia otrzymali Ryszard Tyczyński i Bogusław Trzpit.


W dalszej części posiedzenia przyjęta została informacja z działalności Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i o uczestnictwie jego członków w najważniejszych wydarzeniach począwszy od miesiąca kwietnia br.


Informacje o udziale naszej delegacji w ramach rewizyty na Słowacji u bratniej organizacji emeryckiej w składzie:
- Prezes ZW Wiktor Kowal,
- I Wiceprezes tego zarządu Ryszard Tyczyński
- Prezes Zarządu koła w Sanoku Mieczysław Sabat
przedstawił Ryszard Tyczyński.

 

slowacja_01
slowacja_02
slowacja_03
slowacja_04
slowacja_05


W dniu 3 maja Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal uczestniczył wraz z pocztem sztandarowym w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Z tej okazji z prezesem koła Gwidonem Piotrowiczem wręczyli list gratulacyjny Komendantowi Powiatowemu Policji podinsp. Andrzejowi Stępniowi.
W uroczystości 3 Maja w Rzeszowie w imieniu Stowarzyszenia wzięła udział delegacja w składzie: sekretarz ZW Stefania Rosińska i prezes koła w Rzeszowie Jadwiga Michalczyk oraz Marian Oczoś, która wraz z innymi delegacjami złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Dzień wcześniej, bo 2 maja prezes ZW Wiktor Kowal wziął udział w uroczystości Święta Flagi na Rynku w Rzeszowie.


W dniu 2 kwietnia prezes ZW Wiktor Kowal wraz z delegacją z koła SEiRP w Rzeszowie uczestniczył w uroczystości pod pomnikiem k czci poległych z rąk UPA milicjantów, gdzie wygłosił krótkie przemówienie, zaś członkowie koła złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze.


W dniu 14 maja członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal i Stefania Rosińska oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Franciszek Rybczyński uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym członków koła w Leżajsku, które odbyło się w zajeździe w Grodzisku Dolnym. Prezes W. Kowal z prezesem zarządu koła Władysławem Bryniarskim wręczyli dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego oraz jednemu zasłużonemu działaczowi zegar pamiątkowy z logo Stowarzyszenia.


W dniu 21 maja na działce członka Stowarzyszenia Stanisława Buczka w Stalowej Woli odbyło się spotkanie tamtejszych członków, którego pretekstem było uhonorowanie pismami jubileuszowymi członków koła Władysława Podstawskiego i Franciszka Sobieskiego z okazji ich 90-tych urodzin. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego reprezentowali prezes Wiktor Kowal, wiceprezes Tadeusz Kagan i członek Mirosław Pawełko. Wiktor Kowal, Tadeusz Kagan i prezes zarządu koła Stanisław Garbuliński wręczyli od Zarządu Wojewódzkiego i zarządu koła Władysławowi Podstawskiemu pisma jubileuszowe i kwiaty przekazując mu życzenia. Z uwagi na stan zdrowia Franciszka Sobieskiego pisma i kwiaty wręczył mu prezes S.Garbuliński z S.Buczkiem w miejscu zamieszkania.


Informacje o działalności komisji socjalnej KW Policji i udzielaniu wsparcia z funduszu socjalnego przedstawiła członek komisji Stefania Rosińska. Informacje o stanie finansów Zarządu Wojewódzkiego, realizowanych zobowiązaniach finansowych i o opłacalności składek członkowskich przedstawiła skarbnik ZW Irena Kozak.


Prezydium przyjęło uchwały w następujących sprawach :
- w sprawie akceptacji składu delegacji na spotkanie z zarządem emeryckiej policyjnej organizacji w Sninie oraz z finansowania kosztów tego wyjazdu z funduszu Zarządu Wojewódzkiego
- w sprawie wyróżnienia dyplomami uznania Zarządu Wojewódzkiego niżej wymienionych członków : Piotr Pawlak, Stanisław Wojciechowski, Tomasz Chojnacki, Maria Czechura, Dorota Prajsner, Małgorzata Durlej


Prezydium Zarządu Wojewódzkiego solidaryzuje się z treściami zawartymi w treściach listu Prezydenta Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisława Czarneckiego z dnia 4 marca 2016 roku skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Mariusza Błaszczaka opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym ZG NR 1/58 z 2016 roku. Uważa, iż taką solidarność z treścią tego pisma winny wyrazić wszystkie zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia. W miarę możliwości pismo to powinno być opublikowane w różnych środkach przekazu, by społeczeństwo dowiedziało się prawdy o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.


Autor: Bogusław Trzpit

 

Kontynuacja współpracy polskich i słowackich emerytów policyjnych

W dniach 26 i 27 czerwca 2016 r. na zaproszenie Prezydenta Klubu Emerytowanych Funkcjonariuszy Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Sninie Jozefa Fedorko przebywała delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie w składzie: prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, I Wiceprezes tego zarządu Ryszard Tyczyński i Prezes zarządu koła w Sanoku Mieczysław Sabat.

Celem wyjazdu na Słowację było podpisanie aneksu do umowy zawartej na okres jednego roku między obu organizacjami emeryckimi w dniu 28 lipca 2015 roku podczas pobytu słowackiej delegacji na wojewódzkiej uroczystości w Rzeszowie poświęconej XXV-tej rocznicy powołania SEiRP.
Aneks do umowy w obu językach zawarty został na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia go każdej ze stron.
Ze strony polskiej podpisali go Wiktor Kowal i Mieczysław Sabat, zaś ze strony słowackiej Jozef Fedorko.

 

snina_01
snina_02
snina_03
snina_04
snina_05
snina_06

 

Uroczyste podpisanie aneksu do umowy odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym "Wychorlat" w Sninie, którego właściciel Jurtak Ladyslaw udostępnił obiekt również na odbycie pikniku, w którym wzięli udział członkowie emeryckiej organizacji ze Sniny z udziałem polskiej delegacji.
Po podpisaniu aneksu i jego wymianie przez szefów organizacji w krótkich wystąpieniach do uczestników pikniku podkreślali oni znaczenie przyjaznych kontaktów między naszymi organizacjami po czym odbyła się konsumpcja grilowymi przysmakami w atmosferze przyjacielskich rozmów.

Autor: Bogusław Trzpit

 

Pożegnanie ze służbą na Podkarpaciu

W dniu 1 lipca 2016 r. z grupą odchodzących na emeryturę naczelnikami wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji,

pozegnanie naczelnikowmłodszymi inspektorami - Wiesławem Dybasiem, Małgorzatą Dorociak, Aleną Myrdą, Komendantem Miejskim Policji w Tarnobrzegu insp.Edwardem Ząbkiem, zastępcami komendantów powiatowych Policji w Strzyżowie mł.insp.Antonim Stojakiem i w Leżajsku mł.insp.Wacławem Sobolem spotkało się kierownictwo Komendy Wojewódzkiej z Komendantem insp. dr Krzysztofem Pobutą na czele.
W uroczystej atmosferze - z udziałem komendantów miejskich i powiatowych Policji - zgodnie z ceremoniałem policyjnym, przy poczcie sztandarowym Komendy Wojewódzkiej, żegnający się ze służbą usłyszeli słowa podziękowania i uznania od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji za pełnioną z pełnym zaangażowaniem wieloletnią służbę. Komendant Wojewódzki wręczył już byłym funkcjonariuszom okolicznościowe szable.
W uroczystości uczestniczyli: kapelan Policji ks.Marek Buchman, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp.sztab.Józef Bąk oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal, który podziękował odchodzącym ze służby za wspieranie działalności Stowarzyszenia wyrażając szlachetne słowa uznania za codzienną życzliwą i merytoryczną pomoc naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej mł.insp.Wiesławowi Dybasiowi.
Korzystając z obecności komendantów miejskich i powiatowych Policji W.Kowal podziękował im za życzliwy stosunek i wspieranie działających w ich jednostkach kół Stowarzyszenia.

Autor: Bogusław Trzpit