Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj5
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu39
Wizyt w miesiącu364
Łącznie wizyt86359

Dzisiaj jest: Wtorek
14 Lipca 2020
Imieniny obchodzą
Bonawentura, Damian, Dobrogost,
Franciszek, Izabela, Kosma, Marceli,
Marcelin, Marcelina, Stella, Ulryk,
Ulrych, Ulryka

Do końca roku zostało 171 dni.
Zodiak: Rak

Artykuły archiwalne 2013

Rosną szeregi SEiRP na Podkarpaciu

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W bieżącym roku po Ustrzykach Dolnych powstało juz drugie koło tego Stowarzyszenia w Krośnie na Podkarpaciu.
Nastapiło to z inicjatywy między innymi takich emerytów jak Andrzej Penar przy życzliwym wsparciu mł.insp.Adama Pietrzkiewicza - Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, a także z zapotrzebowania emerytów policyjnych na taką ich reprezentację.
Zebranie organizacyjne powołujące koło odbyło się 11 pażdziernika br., w którym wzięło udział 22 emerytów, którzy po wypełnieniu deklaracji członkowskich do Stowarzyszenia wybrali władze koła.

W skład Zarządu Koła weszli:
- Andrzej Penar - Prezes
- Marek Jędrzejczyk - Wiceprezes
- Edward Goleń - Wiceprezes
- Zofia Biały - Sekretarz
- Albina Piotrowska - Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej Koła wybrano:

- Irena Barańska - Przewodnicząca
- Józef Król - członek Komisji
- Stanisław Adamek - członek Komisji

W zebraniu wziąl udział mł.insp.Adam Pietrzkiewicz, który składając gratulacje nowowybranym władzom koła zadeklarował niezbędną jemu pomoc, zwłaszcza w zapewnieniu dogodnych warunków lokalowych. Biorący udział w posiedzeniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal składając gratulacje wybranym władzom koła, a zwłaszcza jego prezesowi z okazji ich wyboru oraz uznanie za doprowadzenie do powołania organizacji, podziękował również Komendantowi Miejskiemu Policji w Krośnie za zaangażowane wspieranie inicjatorów powołania koła a także zadeklarował pomoc w działalności władz koła przez Zarząd Wojewódzki.

Zarząd koła zabrał się do aktywnej pracy przydzielając na kolejnych swych posiedzeniach zadania dla jego członków oraz przyjmując plan działania na 2014 rok.

 

Nowe Koło na Podkarpaciu - Krosno

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 11 października 2013 roku powstało nowe koło Stowarzyszenia w Krośnie.

Jest to już drugie powołane na Podkarpaciu po Ustrzykach Dolnych w bieżącym roku. Koło to powstało głównie z inicjatywy - już obecnie Prezesa jego Zarządu - Andrzeja Penara przy bardzo życzliwym wsparciu Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp.Adama Pietrzkiewicza.

Do Zarządu Koła na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło 22 osoby wybrani zostali na zastępców p;rezesa Marek Jędzrejczyk i Edward Goleń zaś skarbnikiem została Albina Piotrowska a sekretarzem Zofia Biały. Do Komisji Rewizyjnej koła weszły następujące osoby: Irena Brańska - przewodnicząca, członkowie: Józef Król i Stanisław Adamek.

 

Odszedł na zawsze - insp.Ryszard Kula

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

kula_ryszard

W piątek w dniu 15 listopada 2013 r. zmarł nagle na atak serca insp.Ryszard Kula - Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku.

Miał zaledwie 57 lat. Należał do grona funkcjonariuszy III Rzeczypospolitej bowiem służbę w Policji rozpoczął w październiku 1990 roku.
Od 2004 r. był pierwszym zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku, awansowany na to stanowisko przez ówczesnego Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp.Józefa Gdańskiego. Od marca 2011 roku do końca swoich dni był Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku. Urodził się w Łańcucie, tam też 19 listopada odbył się Jego pogrzeb. Msza Święta żałobna za duszę zmarłego odprawiona została w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Łańcucie w parafii miejsca zamieszkania zmarłego. Celebrowali ją księża z trzech parafii z Przeworska oraz z wymienionej parafii z Łańcuta na czele z Podkarpackim Duszpasterzem Policji ks.Markiem Buchmanem.

W imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji i policjantów Podkarpacia, zmarłego - przed złożeniem do grobu - pożegnał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp.Zdzisław Stopczyk podkreślając w ciepłych słowach jego walory jako człowieka i funkcjonariusza oraz jego zasługi dla Policji i w służbie społeczeństwu. Żegnał go również Starosta Przeworski Pan Zbigniew Kiszka oraz w imieniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Przeworskiego Pan Adam Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa. Żegnali zmarłego również uczestniczący w uroczystości żałobnej funkcjonariusze z jednostek powiatowych Policji z Przeworska, Leżajska i Łańcuta oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Łańcuta.

Inspektora Ryszarda Kulę żegnała także liczna grupa emerytów i rencistów policyjnych w tym też byli jego podwładni. Zmarły był zawsze życzliwie ustosunkowany do różnego pokolenia emerytów policyjnych. Zajmując kierownicze stanowiska w Leżajsku oraz w Przeworsku chętnie uczestniczył w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez organizacje emerytów policyjnych będąc osobą barwną podczas tych spotkań. Wspierał działalność kół Stowarzyszenia i został za to wyróżniony przez Zarząd Główny w 2013 roku Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem. W imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wieńce i kwiaty na mogile Zmarłego złożyli prezesi Zarządów i Kół: z Przeworska - janina Ryszawa, z Łańcuta - Stanisława Kielar, z Leżajska - Władysław Bryniarski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego - Wiktor Kowal.

 

Spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia i związkowców emerytów w Łańcucie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 15 listopada 2013 r. w lokalu "BOGDANKA" w Łańcucie odbyło się tradycyjne spotkanie członków koła Stowarzyszenia i członków terenowego koła emerytów NSZZ Policjantów w Łańcucie.

Spotkanie tych ilościowo niedużych kół miało charakter przedandrzejkowy. Podczas spotkania dzielono się doświadczeniami obu organizacji z działalności społecznej w mijającym roku. Uczestniczący w spotkaniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktor Kowal informując zebranych o głównych problemach, które podejmowały w bieżącym roku zarządy Stowarzyszenia: Główny i Wojewódzki, odniósł się z uznaniem oraz podziękował za zgodne współdziałanie na rzecz środowiska emerytów zarządom obu organizacji życząc powodzenia im w dalszej działalności oraz za życzliwe wspieranie tej działalności przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Wojewódzkiego jako wyraz uznania za wspólną działalność oraz działalność na rzecz środowiska emerytów wręczył Dyplomy Uznania Zarządu Wojewódzkiego członkom NSZZ Policjantów: Wiesławowi Dudkowi - przewodniczącemu koła terenowego w Łańcucie, Bronisławowi Wołosowi, Tadeuszowi Mielczarkowi i Zbigniewowi Janeczko oraz członkowi SEiRP Józefowi Lenczykowi. Takim dyplomem wyróżniony został również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie kom.Jerzy Szpunar.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji insp.Robert Woźnik, który wyraził uznanie zarządom obu kół za ich aktywność oraz przekazał gratulacje wyróżnionym. Biorąca udział w spotkaniu Wiceprzewodnicząca Zarządu NSZZ Policjantów i zarazem Przewodnicząca koła terenowegoemerytów w Przemyślu Barbara Illukiewicz gratulując wyróżnionym otrzymania dyplomów poinformowała zebranych o planach wycieczkowych dla emerytów w 2014 roku, zaś Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego i członek Komisji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Stefania Rosińska poinformowała o aktualnej pracy komisji i założeniach planu funduszu socjalnego na 2014 rok.

Spotkanie prowadzili na przemian jego organizatorzy - prezes koła SEiRP Stanisława Kielar i przewodniczący terenowego koła emerytów NSZZ Policjantów Wiesław Dudek.

 

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia z udziałem skarbników kół.

Posiedzenie to miało charakter bardzo roboczy bowiem potrzebę jego zwołania dostrzegali prezesi niektórych kół (między innymi Józef Litwin - prezes koła w Sanoku, kierowniczka Sekcji Socjalnej a zarazem przewodnicząca Komisji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Pani Grażyna Pieróg) a także Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, które uznało iż należy omówić jeszcze przed końcem roku problemy nurtujące zarządy kół zwłaszcza o charakterze socjalno-bytowym, finansowym i inne problemy organizacyjne w tym też przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach, która przypada na I kwartał 2014 roku oraz do Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów.

W wystąpieniu wprowadzającym Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal nakreślił cel posiedzenia, jego tematykę oraz główne i najważniejsze problemy podejmowane w minionych miesiącach bieżacego roku przez Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i zarządy kół rezerwując ich szczegółowe omówienie na plenum ZW planowanym w miesiącu styczniu 2014 r. przeznaczając czas na omówienie problemów wprowadzonych do porządku obrad i dyskusję.

W obszernym wystąpieniu kierowniczka Sekcji Socjalnej KWP Grażyna Pieróg omówiła sposób wykorzystania funduszu socjalnego za bieżacy rok oraz założenia do planu tego funduszu rok 2014. Poprzez pryzmat składanych wniosków o przyznawanie świadczeń z funduszu socjalnego wskazywała na popełniane błędy w ich sporządzaniu, często  brakującej dokumentacji a także przypomniała o wymogach formalnych sporządzanych dokumentów, rozliczania się przez zarządy kół z dofinasowywania spotkań, wycieczek i innych form działania z funduszu socjalnego. Wymieniano też doświadczenia z tego zakresu z uczestniczącym w spotkaniu Wiceprezesem Zarządu Głównego Jerzym Krawczykiem, który przekazał sposoby dofinansowywania działań z funduszu socjalnego w województwie małopolskim i podjętych działaniach Zarządu Głównego w celu ujednolicenia treści regulaminu funduszu socjalnego dla jednostek Policji w kraju.

Sprawy dotyczące ubezpieczenia zbiorowego w PZU na życie wstępnie przedstawiła koordynator Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska a szerzej omówiła je i odpowiadała na pytania z tego zakresu uczestnicząca w spotkaniu członek Prezydium Zarządu Głównego i zarazem opiekun z jego ramienia wojewódzkiej organizacji na Podkarpaciu Józefa Łozińska.

Sprawozdanie finansowe Prezydium Zarządu Wojewódzkiego za okres od 01.01.2013 do 31.10.2013 r. oraz informacje o opłacaniu składek członkowskich za wymieniony okres a także przychody za Biuletyny Informacyjne w 2013 r. przedstawiła skarbnik ZW Irena Kozak, która wskazała na pewne uchybienia w sprawozdaniach finansowych przekazywanych przez zarządy kół do Zarządu Wojewódzkiego.

Z informacją o działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wystąpił jej przewodniczący Stanisław Myśliwiec oceniając pozytywnie działalność w zakresie finansów Prezydium Zarządu Wojewódzkiego a także komisji rewizyjnych kół.

Administrator do spraw informacji internetowych Zarządu Wojewódzkiego Bogusław Trzpit omówił sposób przekazywania informacji z działalności kół na stronę internetową Zarządu Wojewódzkiego oraz do Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego.

Plenum podjęło dwie uchwały:

1. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach oraz przygotowań do odbycia VI Wojewódzkiego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów, w której określone zostały zadania dla zarządów kół i Prezydium ZW na okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Prezydium Zarządu Wojewódzkiego za 10 miesięcy bieżącego roku oraz informacji o opłacaniu składek członkowskich i przychodów ze sprzedaży biuletynów w 2013 r., w którym równieżwyrażono uznanie za merytoryczną działalność Skarbnika.

Uchwały te przedstawił I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Bolesław Pezdan.

Na zakończenie Prezes Wiktor Kowal zaapelował do prezesów zarządów kół o przyznanie  różnej formie wyróżnień podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych dla członków ustepujących zarządów i aktywność innych osób podczas minionej kadencji.