Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj1
Wczoraj30
Wizyt w tygodniu31
Wizyt w miesiącu543
Łącznie wizyt74683

Dzisiaj jest: Wtorek
20 Sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela,
Sieciech, Szwieciech, Świeciech,
Sobiesław

Do końca roku zostało 134 dni.
Zodiak: Lew

Artykuły archiwalne 2013

Decyzja nr 1/2013 Prezesa ZG SEiRP

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Warszawa 09.07.2013r.

Decyzja Nr 1/2013

Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

z dnia 09.07.2013r..

w  sprawie : zasad  występowania przedstawicieli władz  Stowarzyszenia  do władz państwowych i samorządowych

Działając na  podstawie § 1  ust. 3  Statutu  Stowarzyszenia  ustalam co następuje:

§  1

Stowarzyszenie reprezentuje prezes Zarządu Głównego. Prezes  kieruje do centralnych władz państwowych uwagi i wnioski dotyczące zmiany regulacji prawnych uprawnień emerytów i rencistów policyjnych oraz  relacji z kierownictwem Policji.

§  2

Wszelkie  wystąpienia  przedstawicieli władz  Stowarzyszenia  do terenowych instytucji  państwa, administracji publicznej i samorządowej, w tym ogniw organizacyjnych Policji muszą być  uzgodnione  z prezesem Zarządu Głównego, jeśli  powołując  się  na  nazwę  Stowarzyszenia  mają charakter interwencyjny lub oceniający działalność tych instytucji albo ich kierownictwa.

Nie dotyczy to bieżących spraw  porządkowo - organizacyjnych (siedziby kół  i zarządów, wspólne  uroczystości , współpraca  w  komisji  socjalnej komendanta  itp.).

 

§  3

Decyzja  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.

 

Prezes ZG SEiRP

Henryk Borowiński

 

Plenum ZW SEiRP w Rzeszowie - 11.07.2013 r.

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 11.07.2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie podczas, którego otwierając obrady Prezes ZW Wiktor Kowal powitał członków Zarządu a w ich imieniu zaproszonych na posiedzenie Podkarpackiego Komendanta Policji Pana insp. Zdzisława Stopczyka, Wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Pana Marka Ustrobińskiego, Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP Pana Jerzego Krawczyka, Podkarpackiego Duszpasterza Policji ks. Marka Buchmana, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Pana Józefa Bąka, Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie Pana insp. Witolda Szczekalę, Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji Pana mł.insp. Wiesława Dybasia.

Posiedzenie miało charakter roboczo-okolicznościowy bowiem zbiegło się z 23-cią rocznicą powołania tej organizacji w kraju i 16-tą rocznicą w naszym województwie. W związku z tym Prezes W. Kowal odniósł się głównie do przedsięwzięć Zarządu Głównego i w ślad za tym do działań struktur terenowych w zakresie obrony nabytych praw socjalno-bytowych i nie osiągniętych zamierzonych rezultatów. Poinformował również zebranych o planowanych dalszych ograniczeniach środowiska emerytów i rencistów w zakresie udzielania pomocy materialnej poprzez obniżenie o połowę poziomu dotychczasowego funduszu socjalnego i przeznaczenie jej części na aktywizację zawodową funkcjonariuszy zwalnianych ze słuzby bez prawa bez prawa do emerytury i na prewencję rentową. Dotyczy to również funduszu socjalnego emerytów i rencistów straży pożarnej i Straży Granicznej. Prezes W.Kowal poinformował o podjętych przeciwdziałaniach tym zamierzeniom przez mundurowe organizacje emeryckie podległe MSW. Podkreslił, iz mimo istnienia różnych przeszkód w działalności Stowarzyszenia, minione 23 lata wykazały, iż organizacja ta była i jest potrzebna emerytom i rencistom bowiem jako reprezentacja tego środowiska zdała egzamin. Data 16 lipca ustanowiona przez Zarząd Główny "DNIEM WETERANA POLICJI" i obchodzony po raz pierwszy w lipcu tego roku ( druga rocznica nadania Zarządowi Wojewódzkiemu sztandaru organizacyjnego ) oraz obchodzone Święto Policji stanowią ważne daty w konsolidacji naszych szeregów emeryckich a także przyczyniają się do pogłębienia więzi z funkcjonariuszami Policji. Obrady uświetnił poczet sztandarowy.

Zabierając głos Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Stanisław Myśliwiec w sposób rzeczowy przedstawił działalność Zarzadu Wojewódzkiego i jego prezydium za rok ubiegły i pierwsze półrocze bieżącego roku precyzując konstruktywne wnioski do dalszej ich pracy.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście.

W wystąpieniu swoim Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji insp. Zdzisław Stopczyk z uznaniem odniósł się do pracy Zarządu Wojewódzkiego oraz przekazał w serdecznych słowach życzenia z okazji obchodzonych przez Stowarzyszenie rocznic, a zwłaszcza z okazji "Dnia Weterana Policji".

Wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Krawczyk odniósł się głównie do ujemnych skutków materialnych dla emerytów i rencistów w przypadku realizacji zapowiedzianego obniżenia o połowę funduszu socjalnego.

Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński dziękując za zaproszenie na posiedzenie z uznaniem mówił o aktywnej działalności społecznej emerytów policyjnych na terenie Rzeszowa.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Panu Markowi Ustrobińskiemu przez Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Jerzego Krawczyka z udziałem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zdzisława Stopczyka i prezesa ZW Wiktora Kowala odznaki " Za Zasługi dla SEiRP " z dyplomem. Stanowi to wyraz uznania dla władz samorządowych za życzliwość i wsparcie dla Stowarzyszenia. Dyplomy uznania Zarządu Wojewódzkiego wręczone zostały również członkom Stowarzyszenia: Władysławowi Kretowiczowi i Adamowi Fusowi, którzy zapewniają oprawę muzyczną spotkaniom Stowarzyszenia.

Biorący udział w spotkaniu Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Witold Szczekala z okazji obchodzonych przez Stowarzyszenie rocznic w liście skierowanym do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego napisał co przedstawiamy poniżej w załączonym pliku.

podziekowanie_kmprzeszow_male

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii  lub kliknij tutaj.

 

Grupy inwalidzkie emerytów i rencistów policyjnych

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

Poniższe dokumenty dotyczą uzyskania lub podwyższenia grup inwalidzkich emerytów i rencistów policyjnych w związku z pracami rządu nad redukcją tych grup.

grupy_inwalidzkie_01a

grupy_inwalidzkie_02a

grupy_inwalidzkie_03a

 

Spotkanie emerytów z Łańcuta

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

W dniu 18.07.2013 r. w restauracji "BOGDANKA" w Łańcucie z inicjatywy Prezesa Zarządu Koła SEiRP Stanisławy Kielar i Przewodniczącego Zarzadu Terenowego Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów Wiesława Dudka odbyło się spotkanie członków tych dwóch organizacji emeryckich z akcentami Świeta Policji i Dniem Weterana Policji.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal przekazał z tych okazji życzenia uczestnikom spotkania, natomiast Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stefania Rosińska przedstawiła zakres pomocy udzielanej potrzebującym emerytom i rencistom z funduszu socjalnego oraz zagrożenia dla tego funduszu wynikające z propozycji jego obniżenia o połowę i przeznaczenia jej części na aktywizację zawodową funkcjonariuszy i prewencję rentową.

Podczas spotkania Prezes ZW SEiRP wręczył byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Przeworsku i Łańcucie Wacławowi Mazurowi przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie Józej Bąk oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie pan Jerzy Szpunar.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

 

Obchody "Dnia Weterena Policyjnego"

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
W dniu 16 lipca 2013 r. Zarząd Główny SEiRP zorganizował uroczystość z okazji obchodów "DNIA WETERANA POLICYJNEGO".

Poza członkami Zarządu Głównego na spotkanie to zaproszone zostały inne osoby spośród działaczy Stowarzyszenia z poszczególnych województw, w tym też osoby, które zostały wyróżnione odznakami przez Zarząd Główny. Podczas spotkania Prezes Zarządu Głównego Pan Henryk Borowiński wręczył wyróżnienia następującym osobom z naszego województwa.

Odznakę "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia" dla :

- Józefa Bąka - wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów,

- Franciszka Rybczyńskiego - członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Odznakę "Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem dla :

- Jadwigi Kupiszewskiej - pisarki, malarki i poetki - prowadzącą kronikę Stowarzyszenia

- Romana Małka - redaktora "ECHA RZESZOWA" popularyzującego działalność Stowarzyszenia na łamach tego miesięcznika.

dzien_weterana_01dzien_weterana_02   Więcej zdjęć zobacz TUTAJ.

W spotkaniu tym uczestniczyli: Prezes ZW SEiRP w Rzeszowie - Wiktor Kowal, Prezes Zarządu nowopowstałego Koła w Ustrzykach Dolnych - Gwidon Piotrowicz oraz członek zarządu koła w Rzeszowie - Teresa Kowal.

Spotkanie zostało uświetnione występami Chóru Komendy Stołecznej Policji oraz Kapelą Stołeczną "WIELANKA", które przyjęte było przez zebranych spontanicznie.

dyplom_tarnobrzeg_male

 

 

Również podczas spotkania były wręczane dyplomy przyznane przez Zarząd Główny za udział w konkursie pod nazwą: "NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W KRAJU".
Dyplom ten przyznano Kołu Stowarzyszenia w Tarnobrzegu, który odebrał prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa gratulacje Zarządowi Koła w Tarnobrzegu za to wyróżnienie.