Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj24
Wczoraj15
Wizyt w tygodniu209
Wizyt w miesiącu569
Łącznie wizyt76497

Dzisiaj jest: Niedziela
20 Października 2019
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga

Artykuły archiwalne 2013

Walne zebranie Koła SEiRP w Jaśle

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

     W dniu 11 kwietnia 2013 r., w budynku Komendy Powiatowej Policji, odbyło się walne zebranie Koła SEiRP w Jaśle. Otworzył je wiceprezes Zarządu Koła kol. Jan Łazowski. Powitał wyjątkowo liczne grono członków, których frekwencja wyniosła prawie 75% oraz przybyłych gości, w tym prezesa Wiktora Kowala i wiceprezesa Andrzeja Sowę z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie.

kolo_jaslo_02Na uwagę zasługuje fakt, że niektórzy członkowie koła reprezentowali swoją osobą także inne instytucje i zrzeszenia. Wśród zebranych był Stanisław Pankiewicz aktualny Wójt Gminy Jasło, Józef Dziedzic - przewodniczący Rady Gminy w Jaśle, Stefan Brudz - prezes Powiatowego Związku Kombatantów, Czesław Skocz - przewodniczący Rady Gminy w Krempnej, Bogusław Łach - prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów (IPA) Region Jasło, Janusz Burbelka -przewodniczący Powiatowego Związku Numizmatyków.

Następnie głos zabrał prezes Zarządu Koła kol. Antoni Barzyk. Przedstawił on sprawozdanie z działalności Koła za 2012 r., zapoznał z nakreślonymi planami na rok bieżący, poinformował o nowych uregulowaniach prawnych i omówił bieżące sprawy Koła. Podkreślił, że piorytetem będzie pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Członek Komisji Rewizyjnej kol. Antoni Cetnar złożył obszerne sprawozdanie z działalności komisji. Wynikało z niego, że Zarząd pracował dobrze, brak było jakichkolwiek skarg na jego działalność. Przez ostatni rok Zarząd odbył 19 posiedzeń, na których podejmował uchwały, rozpatrywał różne sprawy bieżące i rozwiązywał problemy,  nie tylko członków Koła, ale wszystkich emerytów i rencistów, którzy się do niego zwrócili. Dotychczasowy przewodniczący  tej Komisji Karol Wiertak złożył dymisję, motywując ją względami osobistymi. Z tej racji obecni na zebraniu członkowie, uzupełnili jej skład o kol. Kazimierza Korczykowskiego. Komisja spośród siebie wybrała nowego przewodniczącego, którym został kol. Antoni Cetnar, a członkami: kol. Stanisław Ciekielski i kol. Kazimierz Korczykowski. Po sprawozdaniach przyjęto stosowne uchwały, w tym uchwałę o skreśleniu 4-ch członków Koła. Trzech z nich nie opłacało składek, a Jan Czernicki zmarł w wieku 91 lat. Minutą ciszy uczczono jego pamięć. W okresie sprawozdawczym przyjęto 2-ch nowych członków i aktualnie Koło liczy 62 osoby. Szkoda tylko, że jest wśród nich tylko jedna kobieta.

kolo_jaslo_01W wystąpieniach wskazywano na dobrą współpracę z innymi miejscowymi stowarzyszeniami i zwiazkami, jak również z ZT NSZZ Policjantów. Zabierając głos w dyskusji,  prezes ZW SEiRP w Rzeszowie Wiktor Kowal wysoko ocenił pracę Zarządu. Omówił też bieżące sprawy i przedstawił wytyczne Zarządu Głównego na najbliższy rok. Poruszył problem ubezpieczeń grupowych i przekazywania 1 % podatku na nasze Stowarzyszenie. Podziękował za dotychczaswą pracę Zarządowi Koła i życzył wszelkiej pomyślności wszystkim jego członkom.

W trakcie zebrania dołączył do nas Pan Komendant Powiatowy Policji w Jaśle  mł.insp.Andrzej Wędrychowicz, który wyjątkowo łaskawym okiem patrzy na działalność tutejszego Koła. Zapoznał on zebranych z planami inwestycyjnymi budowy nowej komendy. Na koniec złożył życzenia wszystkim członkom Koła.Trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, że dzięki przychylnośći, otwartości na współpracę  i chęci pomocy z jego strony, Zarząd Koła ma gdzie pracować, przyjmować interesantów a jego członkowie mają miejsce do spotkań i walnych zebrań w godnych warunkach. Pan Komendant nie tylko użycza pomieszczeń, ale wspiera Stowarzyszenie w jego działalności, uczestniczy w walnych zebraniach i jest czuły na problemy emerytów i rencistów policyjnych, za co serdecznie mu dziękujemy.

kolo_jaslo_03kolo_jaslo_04

Tekst i zdjęcia Andrzej Sowa.

 

Zmiana wiceprezesa ZW SEiRP w Rzeszowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz
W związku z rezygnacją Pana Bogusława Gajeckiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych i z funkcji wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji, członkowie Prezydium ZW podziękowali wymienionemu za całokształt pracy, w czasie przynależności do Stowarzyszenia.

 

W liście otwartym adresowanym do Pana Bogusława Gajeckiego, podkreślono Jego zasługi w założeniu strony internetowej i popularyzowania na jej łamach i w Biuletynie Informacyjnym naszej działalności. Jako godną uznania, wymieniono inicjatywę opracowania okolicznościowego "Dyplomu Honorowego" oraz wspaniałe udokumentowanie uroczystości z wręczenia sztandaru ZW SEiRP w Rzeszowie.

Członkowie Prezydium z uznaniem odnieśli się do udzielania informacji, porad prawnych i pomocy emerytom i rencistom, w pisaniu odwołań do sądów na krzywdzące decyzje ZER MSW.

W pożegnalnym spotkaniu kol. Wiktor Kowal prezes ZW SEiRP w Rzeszowie, wręczył Panu Bogusławowi Gajeckiemu okolicznościowy upominek i wyraził nadzieję, że mimo rozstania się z naszym Stowarzyszeniem, pozostanie z nami w koleżeńskich relacjach.

Uchwałą z dnia 5 marca 2013 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie powołało nowego wiceprezesa kol. Andrzeja Sowę i powierzyło mu jednocześnie stanowisko rzecznika prasowego.

Tekst: Andrzej Sowa

 

Kronika Stowarzyszenia

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

    W dniu 23 kwietnia 2013 r. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie odbyła się mała, ale miła uroczystość. Prezydium Zarządu podziękowało kol. Jadwidze Kupiszewskiej za dotychczasowe prowadzenie Kroniki, która obecnie liczy dwa tomy, a trzeci jest w trakcie pisania. Koleżanka Jadwiga wykazała się niezwykłym kunsztem w jej tworzeniu, włożyła w nią serce i zdolności artystyczne.

Oprócz wiązanki kwiatów, którą otrzymała kol. Jadwiga, jako skromny dowód wdzięczności za społeczną pracę, Prezes Wiktor Kowal wręczył Jej okolicznościowy dyplom uznania. Nadmienił przy tym, że słowa są ulotne, a dyplom pozostawi trwały ślad z tej uroczystości.

Jeszcze raz dziękujemy naszej Koleżance za wkład pracy w tworzeniu Kroniki, która służyć będzie naszym następcom i stanowić udomumentowaną historię Stowarzyszenia. Nad dalszym tworzeniem Kroniki czuwał będzie Wiceprezes ZW Andrzej Sowa, który według zapewnień kol. Jadwigi może liczyć na jej wsparcie i pomoc.

podziekowanie_kupiszewska

Na okolicznościowym zdjęciu oprócz Jadwigi Kupiszewskiej trzymającej wiązankę kwiatów, stoją od lewej: Wiktor Kowal, Stefania Rosińska, Bolesław Pezdan, Jan Zaforemski, Irena Kozak i Ryszard Pietruszka.

 

Tekst i zdęcie: Andrzej Sowa

 

Podziękowanie za pracę

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

     W  dniu 23 kwietnia 2013 r. Prezydium Zarządu Wojewódkiego SEiRP w Rzeszowie podziękowało za dotychczasową społeczną pracę kol. Bogusławowi Trzpitowi.

btKolega Bogusław od paru lat jest administratorem strony internetowej SEiRP Rzeszów i czuwa nad jej formą, grafiką oraz poprawnym funkcjonowaniem, a z racji specyfiki wykonywanych zadań pozostawał nieco w cieniu działalności Stowarzyszenia. Dziś nadeszła chwila, aby chociaż symbolicznie odwdzięczyć mu się wręczeniem okolicznościowego dyplomu uznania za pracę na tym ważnym odcinku naszej działalności.

Nie trzeba dzisiaj nikomu tłumaczyć, jak ważną rolę spełnia informacja poprzez internet, a ponad 14 tysięcy wejść na naszą stronę dobitnie świadczy o zainteresowaniu tą formą przekazu.

Jako Prezydium, mamy nadzieję, że kol. Bogusław, jak dotychczas, nadal będzie dobrze pracował na rzecz Stowarzyszenia, a nasza strona internetowa, dzięki Jego staraniom, będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem.

My ze swej strony życzymy mu wszystkiego najlepszego!

podziekowanie_trzpit

 

Tekst: Andrzej Sowa

 

Zebranie Koła w Brzozowie

Tekst: Powiększ / Pomniejsz

     Zebranie odbyło się 24 kwietnia 2013 r. w miejscowej Komendzie Powiatowej Policji. Jest to już kolejne zebranie w województwie podkarpackim, zwoływane w ramach corocznych zebrań sprawozdawczych, które odbyło się do tej pory. Szkoda, że spośród zaproszonych gości byli tylko: Prezes Wiktor Kowal i Wiceprezes Andrzej Sowa z Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie. a nie było nikogo z miejscowego Starostwa, ani przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

zebranie_brzozow_2013_01Zebranie otworzył i jemu przewodniczył Prezes Koła kol. Marian Wojtowicz. Odbyło się ono w drugim terminie, gdyż na 54 członków, obecnych było 21 osób. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła.

Obszerne sprawozdanie z działalności za rok ubiegły przedstawił Prezes Koła, wymieniając obszerną listę imprez zorganizowaną przez Koło. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele z nich było organizowanych wspólnie z członkami Koła w Sanoku i członkami IPA, do którego należą czynni policjanci i emeryci. Wśród imprez miały miejsce II Międzynarodowe Zawody Wędkarskie, w których uczestniczyli zawodnicy z Ukrainy, ze Słowacji i z Węgier.

Następnie sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Piotr Pilawski, który odniósł się także do finansów Koła. Wynikało z niego, że Zarząd pracował dobrze i kol. Pilawski zaproponował przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi Koła absolutorium, co obecni na zebraniu zaaprobowali jednogłośnie. Podjęto także kilka uchwał, w tym uchwałę o podniesieniu składki, która dla członków zwyczajnych wynosi obecnie 60 zł, a dla członków seniorów 30 zł rocznie. Kolejna uchwała, podjęta przy jednym głosie przeciwnym, dotyczyła skreślenia 7 członków Koła za nieopłacanie składek członkowskich.

Pocieszające jest jednak to, że przyjęto także nowych członków do Stowarzyszenia.

     Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie 4-ch jego członków okolicznościowymi dyplomami, które stanowiły symboliczne podziękowanie za ofiarną działalność społeczną i poniesiony trud na rzecz Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych dyplomami od Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie był najstarszy członek Koła kol. Władysław Bąk, mający aktualnie 90 lat, ale jego wygląd i prosta sylwetka zdecydowanie temu zaprzeczają. Kolejnym członkiem, któremu wręczono podobny dyplom był kol. Krzysztof Pelczar. Trzeci dyplom przyznany został kol. Zygmuntowi Stadnikowi, ale z ważnych przyczyn nie mógł wziąć udziału w zebraniu.

Dyplom Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie przyznany został Prezesowi Koła Marianowi Wojtowiczowi, który bardzo prężnie działa na rzecz nie tylko miejscowego Koła, ale całego Stowarzyszenia. Trzeba otwarcie powiedzieć, że dzięki Niemu, młode jeszcze Koło, sukcesywnie zyskuje nowych członków, a wachlarza imprez oferowanego jego członkom, może pozazdrościć niejedno Koło na podkarpaciu. Dyplomy wręczył i pogratulował wyróżnienia Prezes Wiktor Kowal. Będąc przy głosie wskazał na dobrą współpracę z Zarządem Koła  i pochwalił dotychczasową jego działalność. Poruszył także sprawę przekazywania 1% podatku na cele Stowarzyszenia, kwestię asysty w uroczystościach pogrzebowych i drażliwe dla nas zagadnienie odpisu na fundusz socjalny, który rząd chce zmniejszyć o połowę. Z tej racji, obecni na zebraniu złożyli podpisy na liście, jako protest p-ko projektowi ustawy, która zostanie przesłana do Sejmu RP.

W punkcie zebrania odnoszącym się do dyskusji i wolnych wniosków, omówiono sprawy Stowarzyszenia. Dominowały zagadnienia dotyczące ubezpieczenia grupowego w PZU, pomoc finansowa i inna dla znajdujących się w trudnej sytuacji emerytów i rencistów policyjnych, pozyskiwanie nowych członków, organizacja imprez kulturalnych w roku bieżącym.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów planu, trwające prawie 3 godziny zebranie, zakończyło się. Było ono dobrze przygotowane, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

 zebranie_brzozow_2013_02

 

 

 

Po oficjalnym zebraniu, w luźnej już rozmowie z niektórymi członkami Koła, mogliśmy się wiele dowiedzieć na temat dramatycznej historii tego terenu. Właśnie Brzozowskie było na Podkarpaciu najbardziej zagrożone napadami zbrojnego polskiego podziemia. To tutaj między innymi działało ugrupowanie Drogana Sotirovica ps. "Draża". Znacznie bardziej ponurą sławą okrył się oddział dowodzony przez Antoniego Żubryda. Bogatą wiedzą w tym zakresie wykazał się członek tutejszego Koła kol. Adam Pobidyński. Należy mieć nadzieję, że Jego otwarty przewód doktorski zakończy się wydaniem książki, która obiektywnie i dokładnie pozwoli poznać historię tamtych wydarzeń - życzymy kol. Adamowi sukcesów w tej dziedzinie.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Sowa