Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj31
Wczoraj29
Wizyt w tygodniu31
Wizyt w miesiącu647
Łącznie wizyt69830

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Marca 2019
Europejski Dzień Mózgu
Imieniny obchodzą
Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Cyryl,
Edward, Narcyz, Narcyza, Salwator

Do końca roku zostało 289 dni.
Zodiak: Ryba

Artykuły archiwalne 2014

Odznaczenia w Sanoku z okazji Święta Policji

W dniu 25 lipca 2014 r. z okazji Święta Policji odbyło się uroczyste spotkanie przed Komendą Powiatową Policji w Sanoku funkcjonariuszy i pracowników tego powiatu, w którym obok władz samorządowych powiatu, miasta Sanoka i pozostałych gmin. Uczestniczył również Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.Andrzej Sabik.

sanok swpol1m W trakcie tej uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal - w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia - "Za Zasługi dla SEiRP" wręczył Dyplom Uznania Grzegorzowi Matyniak Komendantowi Powiatowemu Policji w Sanoku, Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Wojewódzki SEiRP Przewodniczącemu NSZZ Policjantów Arturowi Gładysz. Podczas spotkania za aktywną i pełną poświęcenia działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych wręczony został również Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Główny SEiRP Kołu Stowarzyszenia Emerytów w Sanoku, który odebrał Prezes Sanockiego Koła Mieczysław Sabat, któremu Zarząd Główny nadał odznakę za wybitne osiągnięcia dla SEiRP.

Miłym akcentem było wręczenie listu gratulacyjnego oraz życzeń na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku dla całej kadry, policjantek i policjantów , awansowanych i wyróżnionych od byłych policjantów ( obecnie emerytów) z życzeniami stabilizacji kadrowej oraz satysfakcji osobistej i należnego społecznego uznania przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktora Kowala.

Autor: Mieczyslaw Sabat

 

 

sanok swpol2msanok swpol3m

 

sanok swpol4msanok swpol5m

 

sanok swpol6msanok swpol7m

 

Pamięci poległych policjantów

24 lipca 2014 roku przypadała 95. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Wojewódzkie obchody Święta Policji w KWP w Rzeszowie rozpoczęły się od uroczystości złożenia wieńców pod tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych w obozach jenieckich na wschodzie w 1940 roku oraz wszystkich, którzy oddali życie podczas pełnienia policyjnej służby w latach 1919 - 2009.

ppp1m ppp2m
Podczas uroczystości prezentował się sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w asyście kompanii honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji. Z okazji Święta Policji przy taktach Mazurka Dąbrowskiego biało-czerwona flaga podniesiona została na maszt.


ppp3m

 

Wiązankę pod tablicami złożył nadinsp. Zdzisław Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, towarzyszyli mu I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Michna, oraz Duszpasterz Policji ks. Marek Buchman. Kwiaty pod tablicami złożyli także Maria Wątroba i Teresa Gazda ze Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939", przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa podkarpackiego na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Wiktorem Kowalem, delegacja Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa podkarpackiego z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz delegacja Wojewódzkiego Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w składzie Małgorzata Porada i Stanisław Antoni.

 

 

Podczas ceremonii po raz pierwszy publicznie zaprezentowała się grupa rekonstrukcyjna Policji Państwowej II Rzeczypospolitej z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.


Autor: Wiktor Kowal

 

Porozumienie o wspólpracy stowarzyszeń i związków służb mundurowych w Sanoku

sanok porozumienie 1m

W dniu 9 sierpnia 2014 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy SEiRP Sanok a wyszczególnionymi stowarzyszeniami i kołami służb mundurowych w Sanoku.

Poniżej tekst porozumienia.

 Porozumienie - 1 strona - 2 strona - 3 strona

 

 

 

Autor: Mieczysław Sabat

 

 

Umowa o współpracy międzynarodowej

lwow3m

 

 

W dniu 2 sierpnia 2014 roku została zawarta umowa o współpracy zarządów wojewódzkich naszych emeryckich organizacji która została podpisana przez Wiktora Kowala i Jarosława Junaka.

 


Zawarcie umowy, poprzedzone zostało deklaracją o współpracy, która została podpisana przez Prezesów obu organizacji w 2013 roku. Również umowa zawarta została pomiędzy organizacjami związkowymi milicjantów z obwodu lwowskiego i policjantów województwa podkarpackiego, która ze strony ukraińskiej podpisał Jarosław Junak Przewodniczący Obwodowej Organizacji Związków Zawodowych Milicjantów we Lwowie oraz Józef Bąk Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.

 

 

 lwow1m lwow2m

 lwow4m lwow5m

 lwow6m


Autor: Ryszard Tyczyński

 

Zebranie w plenerze

tbg plener1m

Tegoroczne, tradycyjne spotkanie plenerowe członków Tarnobrzeskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z udziałem zaproszonych emerytów niezrzeszonych oraz rodzin jednych i drugich, odebrano jako kolejny krok na rzecz integracji środowiska. Prezes Zarządu Koła, Stanisław Czachurski po przywitaniu zgromadzonych osób w tym członków kierownictwa Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w osobach Prezesa Wiktora Kowala, oraz Stefani Rosińskiej i Tadeusza Kagana, złożył zwięzłe sprawozdanie z realizacji zadań. Przypomniał głównie o tych, które były prezentowane na pamiętnym bo granicznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła, odnoszących się głównie do uczczenia 25 rocznicy powstania i działalności emeryckiej organizacji. Nadto poinformował o przyjęciu do użytku wyremontowanego pomieszczenia, jako siedziby filii lokalnego Banku Żywności, przeznaczonego na punkt magazynowania i wydawania żywności najuboższym.
Druga inwestycja to odnowione pomieszczenia biurowe, służące potrzebom Koła, przy czym oba zadania - co mocno podkreślił - mogły być zrealizowane dzięki sponsorom: Józefa Bednarczyka i Leszka Chciuka.
tbg plener2mZ uwagą wysłuchano także informacji z obszaru socjalnego i emerytalno-rentowego, przekazaną przez S. Rosińską.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego, wyrażając zadowolenie i podziękowanie za tętniącą aktywność koła, omówił przebieg i treść Podkarpackiego Zjazdu Stowarzyszenia, koncentrując uwagę na przyjętych przez Zjazd kierunkach działania. Odniósł się też do trwających przygotowań Październikowego Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia.
Osoby zasłużone dla organizacji odebrały od Prezesa wyróżnienia i gratulacje. Ryszard Madej Odznakę "Za Wybitne Osiągnięcia dla Stowarzyszenia", listy pochwalne Zarządu Wojewódzkiego otrzymali obaj wspomniani sponsorzy, natomiast dyplomami Zarządu Wojewódzkiego uhonorowano Zofię Szymaszek i Lecha Gromczyka.
Druga, towarzyska część spotkania przy poczęstunku i muzyce sprzyjała wielo godzinnym rozmowom koleżeńskim, tańcom, pozwalając wielu - jak podkreślano - zapomnieć chociaż na pewien czas o kłopotach codziennego emeryckiego życia.

 

 

Autor: Bronisław Zimny