Reklama
Przeszukaj serwis SEiRP Rzeszów
Biuletyn Informacyjny SEiRP
Odwiedzający stronę on-line
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
Licznik odwiedzin
Dzisiaj31
Wczoraj29
Wizyt w tygodniu31
Wizyt w miesiącu647
Łącznie wizyt69830

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Marca 2019
Europejski Dzień Mózgu
Imieniny obchodzą
Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Cyryl,
Edward, Narcyz, Narcyza, Salwator

Do końca roku zostało 289 dni.
Zodiak: Ryba

Artykuły archiwalne 2014

Spotkanie noworoczno-opłatkowe w Lubaczowie

W dniu 23 stycznia 2014 roku w lokalu "Feniks" w Lubaczowie, odbyło się spotkanie członków SEiRP Koła w Lubaczowie. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Koła Józef Leszczyński, który po złożeniu wszystkim życzeń noworocznych powitał Komendanta Powiatowego Policji insp. Janusza Mołonia, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Wiktora Kowala, a także sekretarza tego zarządy Stefanię Rosińską oraz kierowniczkę Sekcji Socjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji Grażyną Pieróg.
W spotkaniu brał także udział Przewodniczący Zarządu Koła NSZZ Policjantów nadkom. Daniel Gołasz. Zaproszone osoby po złożeniu życzeń noworocznych dzielili się opłatkami. Była to też okazja, aby poinformować obecnych na spotkaniu przez Grażynę Pieróg o decyzji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zasad korzystanie z funduszu socjalnego.  

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Spotkanie noworoczno-opłatkowe koła w Rzeszowie

W dniu 25 stycznia 2014 roku spotkanie noworoczno-opłatkowe zorganizował zarząd największego na Podkarpaciu koła w Rzeszowie, które odbyło się w kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Prowadząca spotkanie Prezes Zarządu Koła Jadwiga Michalczyk powitała zaproszone osoby Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomira Szczupaka, pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Henryka Wolickiego, przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Pana Andrzeja Deca, Podkarpackiego Duszpasterza Policji ks. Marka Buchmana, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł. Insp. Bogusława Kanię oraz członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w osobach: Prezesa Wiktora Kowala, wiceprezesów Bolesława Pezdana, Ryszarda Tyczyńskiego oraz Stefanię Rosińską i Irenę Kozak. Prezes Jadwiga Michalczyk  serdecznie powitała tak licznie zebranych na spotkaniu członków stowarzyszenia o bardzo zróżnicowanym wiekowo stażu emerytalnym. Po złożeniu życzeń noworocznych emerytom i rencistom przez zaproszonych gości ks. Marek Buchman dokonał poświęcenia opłatków, którymi dzielili się uczestnicy spotkania składając sobie życzenia, po których wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do obiadu.
Uroczystość była uświetniona kolędami i muzyka ludową w wykonaniu członków byłej orkiestry a obecnie członków Stowarzyszenia Adama Fusa i kolegi Kretowicza. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

oplatek kolo rzeszow 01m oplatek kolo rzeszow 02m

oplatek kolo rzeszow 03m oplatek kolo rzeszow 04m

oplatek kolo rzeszow 05m oplatek kolo rzeszow 06m

oplatek kolo rzeszow 07m oplatek kolo rzeszow 08m

oplatek kolo rzeszow 09m

Autor: Ryszard Tyczyński

 

Inauguracja kampanii sprawozdawczo-wyborczej na Podkarpaciu

Na plenarnym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP odbytym 21 listopada 2013 roku w Rzeszowie podjęta została uchwała w sprawie działań jego Prezydium w zakresie przygotowań do VI Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów oraz walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w kołach Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki na posiedzeniu tym przyjął wzorcowy projekt regulaminu na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach oraz projekt regulaminu na VI Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów z zastrzeżeniem, iż będą do niego wniesione zapisy wynikające z Ordynacji Wyborczej do władz i organów Stowarzyszenia, które przyjmie Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 r.

W podjetej uchwale Zarząd Wojewódzki przyjął terminarz i zakres działań Prezydium na okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej w zakresie przygotowań do Zjazdu Wojewódzkiego oraz zebrań w kołach. Nadmienić należy, iż terminy działań i zadania na ten okres określone w uchwale Zarządu Wojewódzkiego pokrywają się - w odniesieniu do wyborów władz wojewódzkich i zarządów kół - z zapisami Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

Realizując zapisy statutowe i dyrektywy Zarządu Głównego oraz Zarządu Wojewódzkiego do połowy miesiąca lutego odbyły się na Podkarpaciu zebrania sprawozdawczo-wyborcze w dwóch kołach. W dniu 21 stycznia takie zebranie odbyło koło w Sanoku zaś 31 stycznia 2014 r. odbyło takie zebranie koło w Krośnie. Do zarządu koła zostali wybrani: Andrzej Penar na prezesa (dotychczasowy prezes), zaś Marek Jędrzejczyk i Edward Goleń - wiceprezesami, sekretarzem zarządu został Marian Przytocki a skarbnikiem Albina Piotrowska. Do komisji rewizyjnej koła wybrano Sylwię Puchalik - powierzając jej funkcję przewodniczącej oraz Irenę Barańską i Stanisława Adamka - członkami komisji. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani Andrzej Penar i Marek Jędrzejczyk.

W zebraniu wziął udział Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wiktor Kowal, który z uznaniem odniósł się do aktywności zarządu koła powołanego w październiku 2013 roku. W zebraniu uczestniczył zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł.insp.Jan Szwast oraz przewodniczący IPA w Krośnie Andrzej Krukar.

 

Nowa twarz w Prezydium ZW Stowarzyszenia na Podkarpaciu

tyczynski ryszard 01

 

 

W dniu 7 stycznia 2014 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie podjęło uchwałę o wprowadzeniu do swojego składu Ryszarda Tyczyńskiego , któremu powierzono funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego z obowiązkami rzecznika prasowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała ta została zaakceptowana przez plenum Zarządu Wojewódzkiego na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 roku.

 

 

 

Ryszard Tyczyński przed przejściem na emeryturę w 2010 roku pełnił służbę w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po czym awansował na Komendanta Powiatowego w Leżajsku, przejściowo był zastępcą Komendanta Powiatowego w Łańcucie. Przez kilka lat był naczelnikiem Wydziału Prezydialnego KWP w Rzeszowie. W tym czasie z racji pełnionej funkcji utrzymywał bardzo życzliwe kontakty z Zarządem Wojewódzkim Stowarzyszenia udzielając mu porad w jego pracy oraz pośrednicząc w kontaktach zarządu z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej.

 

Spotkanie Jubileuszowe

wolowiec 01m

W dniu 14 lutego 2014 r. Jubileusz 75 urodzin obchodził długoletni członek Stowarzyszenia na Podkarpaciu Michał Wołowiec, który pełnił funkcję członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, zaś już drugą kadencję pełni funkcję członka komisji rewizyjnej koła Stowarzyszenia w Rzeszowie. Na spotkanie to Jubilat zaprosił grono przyjaciół i kolegów dawnej służby a w tym też członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Koła w Rzeszowie z Prezesem Wiktorem Kowalem i Prezesem Zarządu Koła Jadwigą Michalczyk. W imieniu obu zarządów wręczone zostały Jubilatowi kwiaty oraz list okolicznościowy o następującej treści:

" W związku z 75-tą rocznicą Twoich urodzin, składamy Ci Przyjacielu i Kolego serdeczne Jubileuszowe pozdrowienia.

Wyrażamy uznanie, iż po odejściu na emeryturę wstąpiłeś do naszego Stowarzyszenia - stając się jego aktywnym członkiem. Swoją aktywność wykazywałeś nie tylko w działalności macierzystego koła w Rzeszowie, ale również na terenie województwa. Miej satysfakcję, iż w historii Stowarzyszenia na Podkarpaciu mieści się również cząstka Twoich działań.

Z okazji tego wspaniałego Jubileuszu, życzymy Ci Przyjacielu i Kolego Michale dalszych długich lat życia w zdrowiu, wielu pomyślności na następne lata oraz szczęścia w życiu osobistym."

wolowiec 02m wolowiec 03m

wolowiec 04m

Autor: Wiktor Kowal i Jadwiga Bomba